Poistenie auta

Poistenie auta je jedným z najčastejších online poistení. Uzatvára sa ako majetkové, pri ktorom je poistené samotné vozidlo alebo ako zodpovednostné, ktoré kryje škody spôsobené niekomu inému či už na zdraví alebo majetku.

Každý majiteľ auta si musí zo zákona (zákon o PZP č. 381/2001 Z. z.) uzatvoriť povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ide teda o zákonné poistenie auta.

TIP: Uzatvorte si PZP rýchlo a jednoducho online. Porovnajte si ceny poisťovní na jednom mieste.

Okrem PZP si online môžete uzatvoriť aj havarijné poistenie prípadne GAP poistenie finančnej straty. Obidve poistenia sú dobrovoľné a záleží na majiteľovi, či sa uvedených rizík obáva a zmluvu si uzatvorí.

Povinné zmluvné poistenie (PZP)

V online kalkulačke si povinné zmluvné poistenie môžete uzatvoriť rýchlo a na jednom mieste porovnať ceny PZP od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Kalkulačka PZP vám porovná základné PZP ako aj pripoistenia podľa vášho výberu.

PZP si môžete vypočítať podľa ŠPZ alebo zadaním parametrov vášho auta. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP a sami si vyberiete pre vás to najlepšie PZP.

Súčasťou povinného zmluvného poistenia sú u všetkých poisťovní aj PZP asistenčné služby.

Limity PZP poistného plnenia

Minimálne limity poistného plnenia pre PZP sú stanovené zákonom (5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku), jednotlivé poisťovne môžu ponúkať aj vyššie limity.

(zdravie / majetok; v mil. EUR) Základný limit Maximálny limit Sklo Zver Úraz Živel Odcudzenie
Allianz PZP 5,24 / 1,05 10 / 5 všetky   posádka    
AXA PZP (Uniqa Auto GO) 5,24 / 2,5 7 / 5 všetky   vodič    
ČSOB PZP 6,07 / 2 7 / 7 všetky      
Generali PZP 5,24 / 1,05 10 / 10 čelné   posádka    
Groupama PZP 5,24 / 1,05 5,24 / 1,05 vodič
Komunálna poisťovna PZP 5,24 / 1,05 5,24 / 2,1 čelné   posádka  
Kooperativa PZP 5,24 / 1,05 5,24 / 2,05   posádka  
Union PZP 5,3 / 1,1 5,3 / 5 všetky   posádka    
Uniqa PZP 5,24 / 1,05 5,24 / 1,05 čelné vodič
Wüstenrot PZP 5,24 / 1,05 6 / 6 všetky   posádka  

Pripoistenia k PZP

K základnému povinnému zmluvnému poisteniu si môžete prikúpiť aj pripoistenia na riziká, ktorých sa najviac obávate. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne pripoistenia s rozdielnym rozsahom poistenia aj limitom krytia. Ich porovnanie si môžete pozrieť na nasledovných stránkach:

Havarijné poistenie

Online kalkulačka pre havarijné poistenie vám porovná ceny poistenia od Allianz, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot.

V rámci havarijného poistenia si môžete vaše auto poistiť proti havárii, krádeži, živelným rizikám, vandalizmu alebo zrážke so zverou. Súčasťou býva aj pripoistenie čelného skla, batožiny alebo úrazu prepravovaných osôb.

K havarijnému poisteniu poisťovne ponúkajú aj asistenčné služby.

GAP poistenie finančnej straty

GAP poistenie chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Je doplnkovým poistením k havarijnému poisteniu. Finančná strata je rozdiel medzi poistnou sumou podľa poistnej zmluvy a všeobecnou hodnotou auta v čase vzniku poistnej udalosti.