Poistenie auta proti krádeži – porovnanie PZP pripoistenia

Krádež auta je nemilým prekvapením. V rámci povinného zmluvného poistenia si môžete dokúpiť aj doplnkové pripoistenia, medzi nimi aj poistenie auta, jeho časti alebo príslušenstva proti krádeži. Poistenie môže byť súčasťou existujúceho balíka poisťovne (Allianz) alebo vo forme pripoistenia.

TIP: Uzatvorte si PZP vrátane poistenia krádeže auta rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie proti krádeži auta sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Odcudzením je úmyselné a protiprávne konanie ako krádež auta, lúpež alebo jeho neoprávnené používanie, prípadne pokus o uvedené činy.

Poisťované auto musí byť dostatočne zabezpečené a zabezpečenie musí byť funkčné. V prípade poistnej udalosti musíte mať k dispozícii policajnú správu a všetky kľúče a ovládače od auta a zabezpečovacích zariadení.

Poistenie krádeže auta si môžete k hlavnému poisteniu prikúpiť priamo v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie cien PZP vrátane pripoistení s ostatnými poisťovňami na jednom mieste. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
PZP Allianz cena auta v balíkoch Extra a Max podľa PZ Európa
PZP AXA 5 000 EUR 37,80 EUR 80 EUR Európa + Turecko
PZP ČSOB 4 000 EUR 33,50 EUR 0 % SR
PZP Generali 4 000 EUR 28,50 EUR 5 %, min 100 EUR SR
PZP Groupama
PZP Komunálna poisťovňa 2 500 / 5 000 EUR 25 / 50 EUR 100 EUR podľa Zelenej karty
PZP Kooperativa
PZP Union 6 000 EUR 25,92 EUR 10 % Európa
PZP Uniqa
PZP Wüstenrot

Poistenie proti krádeži auta v jednotlivých poisťovniach

Viac informácií o poistení odcudzenia auta v jednotlivých poisťovniach: