Poistenie auta proti živelným pohromám

Súčasťou vášho povinného zmluvného poistenia môže byť aj poistenie auta proti živelným pohromám. Poistenie môže byť v rámci balíka poistného krytia (Allianz, Generali, Kooperativa) alebo ako pripoistenie k hlavnému poisteniu. Poistenie proti živelným pohromám si môžete uzatvoriť rýchlo a na pár klikov priamo na našej stránke ako súčasť PZP.

Živelné poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva v dôsledku živelnej udalosti. Tou môžu byť napríklad atmosférické zrážky, krupobitie, povodeň, požiar, snehová lavína, úder blesku, víchrica, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a podobne.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie auta proti živelným pohromám sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Online kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie jednotlivých poisťovní na jednom mieste. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
ČSOB 3 000 EUR 14 EUR 100 EUR SR
Generali 3 000 EUR v balíkoch L a XL 5 %, min 100 EUR Európa + Turecko
Komunálna poisťovňa
Kooperativa 3 000 EUR verejný prísľub 10 % podľa Zelenej karty
Union 2 500 EUR 12,96 EUR 10 % Európa
Uniqa 2 000 / 4 000 / 6 000 EUR 80 EUR Európa + Turecko
Wüstenrot 4 000 EUR 9 EUR 10 %, min. 100 EUR SR