NovinkyPovinné zmluvné poistenie

Najčastejšie online pripoistenia k PZP

24. mája 2024

Pre vaše auto si môžete vybrať rôzne typy poistenia. Najbežnejším je PZP, ktoré je povinné zo zákona, a preto by ho mal mať uzatvorené každý majiteľ auta. Kryje škody, ktoré prevádzkou motorového vozidla spôsobíte niekomu inému na majetku alebo zdraví.

Vyhľadávané je aj havarijné poistenie, ktoré je dobrovoľné a kryje škody na vašom aute. Najmä pre nové vozidlá je určené GAP poistenie chrániace hodnotu vášho auta pri jeho totálnej škode. Pre krytie úrazu posádky auta je určené poistenie sedadiel. Vzťahuje sa trvalé následky úrazu alebo smrť v dôsledku úrazu.

Pri uzatváraní povinného zmluvného poistenia väčšina majiteľov pozerá na jeho cenu a o havarijnom prípadne iných poisteniach ani neuvažuje. Ich alternatívou môžu byť doplnkové pripoistenia k PZP, ktoré čiastočne chránia aj vaše vozidlo prípadne jeho posádku.

Ako si vybrať pripoistenie PZP

K povinnému zmluvnému poisteniu si viete podľa potrieb vybrať jedno alebo aj viaceré pripoistenia. Záleží, ktorých rizík sa najviac obávate a chcete ich mať poistené. Jednotlivé poisťovne majú rôznu ponuku PZP pripoistení. Môžu byť automaticky súčasťou vybraného balíka alebo za príplatok. Najčastejšími pripoisteniami sú stret so zverou, čelné sklo, krádež auta, živel a úraz cestujúcich. PZP online vrátane vybraných pripoistení si viete uzatvoriť jednoducho a rýchlo na pár klikov.

Poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta následkom náhodnej a nepredvídateľnej zrážky so zverou na pozemnej komunikácii. Pripoistenie je so spoluúčasťou a v závislosti od poisťovne môže byť s územnou platnosťou pre celú Európu alebo len v rámci Slovenska.

Ak sa obávate poškodenia čelného alebo ostatného zasklenia vozidla, je pre vás určené poistenie čelného skla. Predmetom poistenia sú náklady na jeho opravu alebo výmenu. Jednotlivé poisťovne môžu ponúkať poistenie iba pre čelné sklo alebo pre všetky sklenené výplne auta (čelné, zadné, bočné prípadne strešné okná). Uzatvára sa so spoluúčasťou a platnosťou pre celú Európu.

Poistenie auta proti krádeži sa uzatvára pre prípad krádeže, krádeže vlámaním alebo lúpeže a vzťahuje sa na celé auto, jeho časti alebo príslušenstvo. Pripoistenie vyžaduje zabezpečenie podľa požiadaviek poisťovne a toto zabezpečenie musí byť funkčné. V závislosti od poisťovne sa uzatvára pre územie Slovenska alebo celej Európy.

Posádku vozidla chráni úrazové poistenie sedadiel. Uzatvára sa s platnosťou v celej Európe pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti v dôsledku úrazu pri prevádzke auta, prípadne na dobu nevyhnutného liečenia po úraze. Poistenými môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby.

Živelné poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta, jeho časti alebo príslušenstva živelnou udalosťou ako napríklad požiar, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, úder blesku, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, lavína, pád stromov a podobne.

Do akej výšky kryjú PZP pripoistenia

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť
Allianz PZP cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000
ČSOB PZP 150 – 1 000 3 000 2 500 4 000
Generali PZP 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320
Kooperativa PZP 250 3 000 1 500
Pillow PZP cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000
Union PZP 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP cena okna 2 000 – 6 000 2 000 – 6 000 2 000 – 6 000 40 000
Wüstenrot PZP 300 – 1 000 4 000 4 000 35 000