PZP poistenie

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Vyhľadanie vozidla
Typ auta
Značka
?
Model
?
Objem motora
?
Výkon motora
?
Celková hmotnosť
?
Rok výroby
?
Palivo
?
Začiatok poistenia

Online PZP poistenie auta a porovnanie cien PZP

Povinné zmluvné poistenie sa riadi zákonom o PZP. Je platné na území štátov, ktoré sú členmi Systému Zelenej karty. Online kalkulačka vám vypočíta cenu PZP poistenia rýchlo a zobrazí porovnanie všetkých poisťovní na trhu od najlacnejšieho PZP po najdrahšie. Poistnú zmluvu si môžete uzatvoriť priamo v PZP kalkulačke. Kalkulačka vám umožní uzatvoriť aj PZP pre motocykel a PZP na prívesný vozík.

Zákon o PZP stanovuje minimálne limity poistného plnenia (5,24 mil. EUR za škody na zdraví a 1,05 mil. EUR za škody na majetku), poisťovne však poskytujú aj vyššie limity krytia až do výšky 10 mil. EUR. Pri uzatváraní PZP poistky na auto si nezabudnite pozrieť aj rozsah poistenia a výluky z poistenia, tzn. kedy poisťovňa nie je povinná nahradiť vzniknutú škodu.

Poistná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Zánik PZP môže byť na základe podmienok definovaných v zákone o PZP alebo podľa zmluvných podmienok poisťovne. Výpoveď PZP má písomnú podobu.

Ako finančný agent vám ponúkame širokú ponuku najlacnejšieho poistenia cez internet. Okrem PZP poistenia si môžete vaše auto poistiť aj proti havárii, krádeži, vandalizmu či živelným udalostiam. Najvýhodnejšie havarijné poistenie si môžete vypočítať pomocou online kalkulačky havarijného poistenia auta. Vhodným doplnkom havarijného poistenia pre nové autá je aj poistenie finančnej straty (GAP poistenie), ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. V prípade cestovania autom do zahraničia nezabudnite aj na cestovné poistenie.

PZP pripoistenia

Všetky poisťovne ponúkajú v rámci svojho PZP poistenia aj asistenčné služby a pripoistenia chrániace aj vaše auto a jeho pasažierov. Medzi najčastejšie využívané PZP pripoistenia patria poistenie čelného skla, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie pre prípad stretu so zverou, poistenie krádeže auta a úrazové poistenie. Poisťovne môžu ponúkať aj ďalšie doplnkové pripoistenia.

Poistenie čelného skla

PZP poistenie čelného skla sa vzťahuje na poškodenie alebo zničenie skla náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu poškodeného skla. Jednotlivé poisťovne ponúkajú poistenie iba čelného skla alebo všetkých skiel na aute.

Poistenie stretu so zverou

Poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta následkom stretu so zverou na pozemnej komunikácii.

Úrazové poistenie vodiča

PZP úrazové poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistenými môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby. Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri prevádzke auta.

Poistenie pre prípad živelných udalostí

Poistenie proti živelným udalostiam sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia auta živelnou udalosťou. Tou môže byť napríklad požiar, povodeň, záplava, víchrica, krupobitie, zemetrasenie, úder blesku, atmosférické zrážky, zosuv pôdy, lavína, pád stromov a podobne.

Poistenie odcudzenia auta

Poistenie odcudzenia vozidla sa uzatvára pre prípad jeho krádeže, krádeže vlámaním alebo lúpeže. Poistené sú aj časti vozidla prípadne jeho príslušenstvo.

Poisťovne PZP

PZP kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP od poisťovní Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne PZP si môžete na našich stránkach pozrieť aj podrobnejšie.

PZP Kooperativa

Kooperativa PZP ponúka dva varianty krytia do výšky plnenia 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 2,05 mil. EUR pre škody na majetku. Súčasťou poistenia je aj poistenie úrazu, poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie batožiny a poistenie stretu so zverou.

PZP Generali

Generali PZP si môžete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia až do výšky 10 mil. EUR. Okrem PZP poistenia môže byť súčasťou vašej PZP poistky na auto aj úrazové poistenie, poistenie proti živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, poistenie čelného skla, poistenie krádeže, poistenie pneumatík a poistenie proti zlému stavu vozovky.

PZP Allianz

Allianz PZP je súčasťou komplexného poistenia auta MOJE AUTO. Auto si môžete poistiť jedným zo štyroch balíkov krytia. Allianz ponúka PZP online poistenie až do výšky 10 mil. EUR pre škody na zdraví a 5 mil. EUR pre škody na majetku. Súčasťou Allianz poistenia auta môžu byť aj úrazové poistenie, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie stretu so zverou, poistenie krádeže a vandalizmu, poistenie skla, poistenie finančnej straty a havarijné poistenie.

PZP Groupama

Groupama PZP je možné uzatvoriť do výšky limitov stanovených zákonom o PZP. Súčasťou poistenia je úrazové poistenie vodiča.

PZP Union

Union online PZP je možné uzatvoriť v dvoch variantoch až do výšky 5,3 mil. EUR pre škody na zdraví a 5,0 mil. EUR pre škody na majetku. PZP poistenie je možné rozšíriť o poistenie krádeže, poistenie proti živelnej udalosti, poistenie skiel, poistenie stretu so zverou, úrazové poistenie a poistenie občianskej zodpovednosti.

PZP AXA

AXA PZP (Uniqa Auto GO) si môžete uzatvoriť v dvoch variantoch až do výšky 7 mil. EUR pre škody na zdraví a 5 mil. EUR pre škody na majetku. Súčasťou PZP poistenia auta môže byť úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie náhradného vozidla, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie stretu so zverou, poistenie krádeže auta a poistenie skiel.

PZP Uniqa

Uniqa PZP kryje škody podľa zákona o PZP do výšky 5,24 mil. EUR pri škodách na zdraví a 1,05 mil. EUR pri škodách na majetku. Poistenie PZP si môžete rozšíriť o úrazové poistenie, poistenie čelného skla a poistenie právnej ochrany.

PZP Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa ponúka PZP v dvoch variantoch do výšky limitov 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 2,1 mil. EUR pre škody na majetku. Súčasťou PZP poistky je poistenie batožiny a úrazové poistenie, pripoistiť si môžete poistenie čelného skla, poistenie stretu so zverou a poistenie krádeže auta.

PZP Wüstenrot

Wüstenrot PZP kryje škody až do výšky 6 mil. EUR. Súčasťou PZP poistenia môže byť úrazové poistenie, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie stretu so zverou, poistenie skiel a poistenie právnej ochrany.

PZP ČSOB

ČSOB PZP ponúka 2 varianty poistného krytia až do výšky 7 mil. EUR. Základne poistenie PZP je možné rozšíriť o poistenie skiel, poistenie živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou a poistenie krádeže auta.

PZP Genertel

Genertel PZP kryje škody podľa zákona o PZP do výšky 5,24 mil. EUR pri škodách na zdraví a 1,05 mil. EUR pri škodách na majetku. Základné poistenie je možné rozšíriť o poistenie odcudzenia auta, poistenie nečakaných výdavkov a miniHavarijné poistenie.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 535 773

Volaj kedykoľvek pondelok až piatok 10:00 - 16:00

[email protected]

Napíš nám e-mail a odpovieme Ti do 24 hodín