NovinkyCestovanie

Kto ponúka najlepšie cestovné poistenie?

22. marca 2024

S cestovným poistením sa stretávame často. Je to pravdepodobne najbežnejšie poistenie, ktoré si uzatvárame pravidelne. Aj keď väčšina z nás ho v praxi asi nikdy nevyužila, oplatí sa ho pribaliť pre každú cestu do zahraničia. Či už je to na dovolenku, služobnú cestu alebo len výjazd za nákupmi alebo jednodňovú lyžovačku. Ktorá poisťovňa ponúka najlepšie cestovné poistenie?

Pri cestách do zahraničia je najdôležitejšie poistenie liečebných nákladov. K nemu si môžete prikúpiť doplnkové pripoistenia. Tie ponúkajú jednotlivé poisťovne rôzne a s rozdielnym rozsahom krytia prípadne výluk z poistenia. Najbežnejšími pripoisteniami bývajú poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody a úrazové poistenie. Tieto tri poistenia majú v ponuke všetky poisťovne. Súčasťou každého cestovného poistenia bývajú aj asistenčné služby. Čo ponúkajú poisťovne na našom trhu?

Allianz – Slovenská poisťovňa

Allianz cestovné poistenie kryje liečebné náklady v neobmedzenej výške. Jednak pre krátkodobé ako aj ročné poistenie. Batožinu máte poistenú na 1 500 EUR, prípadne dvojnásobnú výšku s pripoistením batožiny extra. V prípade zodpovednosti za škodu vás Allianz kryje do výšky 200 000 EUR aj pri škodách na majetku aj pri škodách na zdraví alebo živote. Úrazové poistenie kryje do 20 000 EUR trvalé následky a na 10 000 EUR smrť v dôsledku úrazu. Doplnkovo si môžete pripoistiť poistenie nákladov na záchrannú činnosť (16 600 EUR), storno alebo rizikové športy. Poistenie od Allianz môžete pre dospelú osobu získať od 1,26 EUR na deň.

AXA

AXA cestovné poistenie ponúka tri balíky krytia. Najkomplexnejší z nich kryje liečebné náklady do výšky 20 000 000 EUR, trvalé následky úrazu do 40 000 EUR, smrť v dôsledku úrazu na 20 000 EUR a batožinu na 1 500 EUR. Zodpovednosť za škody na majetku máte poistenú na 125 000 EUR, na zdraví a živote do 250 000 EUR. Súčasťou je aj krytie ušlého zisku do výšky 35 000 EUR. Súčasťou najvyššieho balíka je aj poistenie domácich miláčikov a cestovania lietadlom. Ku všetkým balíkom si môžete prikúpiť storno, rizikové športy, požičanie vozidla, autoasistenciu a chronické ochorenia. Za základné poistenie zaplatíte 1,01 EUR na deň.

ČSOB

ČSOB cestovné poistenie kryje v závislosti od vybraného balíka liečebné náklady do výšky 300 000 EUR aj pri krátkodobom aj ročnom poistení. Vybrať si môžete z troch preddefinovaných balíkov krytia. Tie ponúkajú rozdielny rozsah poistenia. Trvalé následky úrazu máte kryté do výšky 20 000 EUR, smrť v dôsledku úrazu na 10 000 EUR. Škody na majetku spôsobené tretej osobe máte poistené do 40 000 EUR, na zdraví a živote do 70 000 EUR. Batožinu máte poistenú na 1 500 EUR. ČSOB cestovné poistenie ponúka aj pripoistenie nepojazdného vozidla, meškania batožiny alebo odletu, storna a právnej pomoci. Základný balík s poistením liečebných nákladov môžete pre dospelú osobu kúpiť od 1,55 EUR na deň.

Generali

Generali cestovné poistenie ponúka dva balíky krytia. Liečebné náklady môžete mať kryté do výšky 1 000 000 EUR, zodpovednosť za všetky škody do výšky 200 000 EUR, batožinu do 4 000 EUR, trvalé následky úrazu do 10 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu na 5 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie nákladov na záchrannú činnosť (20 000 EUR). Obidva balíky si môžete rozšíriť o storno, rizikové športy, domáceho miláčika (600 EUR) a asistenciu k vozidlu (2 000 EUR). Poistenie pre dospelú osobu môžete získať od 1,17 EUR na deň.

Komunálna poisťovňa

Komunálna poisťovňa ponúka cestovné poistenie s krytím liečebných nákladov do výšky 250 000 EUR. Prikúpiť si môžete poistenie batožiny do výšky 1 000 EUR, zodpovednosti za škody na majetku do 50 000 EUR a na zdraví do 100 000 EUR. Trvalé následky úrazu aj smrť v dôsledku úrazu môžete mať kryté do sumy 20 000 EUR. Doplnkovo si môžete pripoistiť aj storno, rizikové športy a technickú pomoc pre automobil. Poistenie pre dospelú osobu môžete mať od 1,10 EUR na deň.

Kooperativa

Kooperativa cestovné poistenie si viete uzatvoriť v troch rôznych balíkoch krytia. V najvyššom balíku môžete mať liečebné náklady kryté do 300 000 EUR, trvalé následky úrazu do 20 000 EUR a smrť v dôsledku úrazu na 10 000 EUR. Súčasťou je aj poistenie batožiny s limitom 1 500 EUR, zodpovednosti za škodu na zdraví do 150 000 EUR a poistenie právnej ochrany do výšky 12 000 EUR. Pripoistiť si môžete storno a rizikové športy.

Union

Union cestovné poistenie kryje liečebné náklady pri krátkodobom poistení v neobmedzenej výške, pri ročnom do 250 000 EUR. Krátkodobé cestovné poistenie kryje batožinu do 4 000 EUR, trvalé následky úrazu do výšky 25 000 EUR, smrť v dôsledku úrazu na 15 000 EUR, zodpovednosť za škodu na zdraví do 300 000 EUR a na majetku do 150 000 EUR. Prikúpiť si môžete rizikové poistenie, poistenie záchrannej činnosti, domáceho miláčika, dovolenkovej domácnosti, mimoriadnej situácie, nečakaného pobytu v nemocnici, asistenciu pre motorové vozidlo a storno. Poistenie pre dospelú osobu môžete získať za 1 EUR na deň.

Uniqa

Uniqa cestovné poistenie ponúka štyri balíky krytia. Liečebné náklady kryjú všetky do výšky 250 000 EUR. Súčasťou základného poistenia je aj právna pomoc. Poistné sumy ostatných pripoistení sa líšia podľa toho, či cestujete ako jednotlivec alebo rodina. Pri poistení jednotlivca je batožina podľa vybraného balíka poistená do 1 500 EUR, trvalé následky a smrť v dôsledku úrazu do 35 000 EUR a zodpovednosť za škody na zdraví alebo majetku do 200 000 EUR. Súčasťou vášho poistenia môže byť aj poistenie storno poplatku, prerušenia cesty, zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu zo zahraničia. Uniqa cestovné poistenie môžete získať od 1,20 EUR na deň.

Wüstenrot

Wüstenrot cestovné poistenie kryje pri krátkodobom poistení liečebné náklady do 150 000 EUR, pri ročnom do 225 000 EUR. Poistenie sa uzatvára v preddefinovaných balíkoch. Batožinu môžete mať poistenú do výšky 800 EUR, trvalé následky do 10 000 EUR, smrť následkom úrazu na 5 000 EUR, škodu spôsobenú na majetku do 50 000 EUR a na zdraví do 100 000 EUR. Pripoistiť si môžete aj storno a chronické choroby. Poistenie pre dospelú osobu viete získať od 1,10 EUR na deň.