Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia. Chráni na dovolenke alebo služobnej ceste podobne ako verejné zdravotné poistenie na Slovensku.

Poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí, ktoré pri ceste vzniknú následkom úrazu alebo náhleho ochorenia, prípadne smrti poistenej osoby. Väčšinou ide o nevyhnutné ambulantné ošetrenie alebo liečenie vrátane liekov a liečebných prostriedkov, hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane pobytu blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady na opravu alebo obstaranie zdravotných (dioptrických, ortopedických a protetických) pomôcok, záchrannú činnosť a prepravu súvisiacu so zranením alebo ochorením, repatriáciu a podobne.

V rámci poistenia liečebných nákladov v zahraničí je kryté aj poistenie zimných športov, ktoré vás chráni pri vykonávaní rekreačného lyžovania, sánkovania, snowboardingu a skialpu na vyznačených tratiach.

Súčasťou komerčného online poistenia liečebných nákladov v zahraničí bývajú aj základné asistenčné služby prostredníctvom 24-hodinovej asistenčnej spoločnosti. Tá zabezpečuje komunikáciu s lekármi, najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie, prevoz a podobne. Pri poistnej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

Poistenie liečebných nákladov – porovnanie poisťovní

Jednotlivé poisťovne ponúkajú pre poistenie liečebných nákladov v zahraničí rozdielne limity poistného krytia. Kým pre množstvo krajín postačuje limitovaná výška krytia nákladov pre ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu a lieky a zdravotnícke prostriedky, pre poistenie pre celý svet odporúčame krytie liečebných nákladov do výšky skutočne vynaložených nákladov.

(maximálne limity v EUR) krátkodobé poistenie poistenie na rok zuby
Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia 335
AXA 20 000 000 20 000 000 500
Generali 200 000 200 000 150
Groupama 500 000 500 000 500
Union bez obmedzenia 250 000 100
Wüstenrot 150 000 225 000 400

Poistenie liečebných nákladov online

V online kalkulačke priamo na našej stránke si môžete podrobne pozrieť limity poistného krytia pre jednotlivé zložky poistenia liečebných nákladov. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia pre Allianz, AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Sami si môžete vybrať pre vás to najlepšie.

Čo nemáte poistené

Pri uzatváraní poistenia liečebných nákladov v zahraničí si pozrite aj výluky konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad:

  • ochorenie alebo úraz, ktoré existovali pred začiatkom poistenia
  • komplikácie spôsobené nedodržaním liečebného režimu stanoveného ošetrujúcim lekárom
  • nákazlivé pohlavné choroby
  • neakútne ošetrenie zubov
  • rehabilitácie, kúpeľné liečby, preventívne prehliadky
  • kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
  • liečba abstinenčných prejavov
  • zakúpenie liekov bez lekárskeho predpisu, vitamínových doplnkov
  • nadštandardná starostlivosť a služby