Poistenie liečebných nákladov v zahraničí

Poistenie liečebných nákladov je základnou zložkou pre cestovné poistenie do zahraničia. Chráni na dovolenke alebo služobnej ceste podobne ako verejné zdravotné poistenie na Slovensku.

Poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré pri ceste vzniknú následkom úrazu alebo náhleho ochorenia, prípadne smrti poistenej osoby. Väčšinou ide o nevyhnutné ambulantné ošetrenie alebo liečenie vrátane liekov a liečebných prostriedkov, hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane pobytu blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady na opravu alebo obstaranie zdravotných (dioptrických, ortopedických a protetických) pomôcok, záchrannú činnosť a prepravu súvisiacu so zranením alebo ochorením, repatriáciu a podobne.

V rámci poistenia liečebných nákladov je kryté aj poistenie zimných športov. Toto poistenie vás chráni pri vykonávaní zimných športov (rekreačné lyžovanie, sánkovanie, snowboarding, skialp) na vyznačených tratiach.

Limity poistného plnenia

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rozdielne limity poistného krytia pre poistenie liečebných nákladov. Kým pre množstvo krajín postačuje limitovaná výška krytia nákladov pre ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu a lieky a zdravotnícke prostriedky, pre cestovné poistenie pre celý svet odporúčame krytie liečebných nákladov do výšky skutočne vynaložených nákladov.

 

(maximálne limity v EUR) krátkodobé poistenie celoročné poistenie zuby
cestovné poistenie Allianz bez obmedzenia bez obmedzenia 335
cestovné poistenie AXA 20 000 000 20 000 000 500
cestovné poistenie Generali 200 000 200 000 150
cestovné poistenie Groupama 200 000 200 000 300
cestovné poistenie Union bez obmedzenia 250 000 100
cestovné poistenie Wüstenrot 150 000 225 000 400

V online kalkulačke cestovného poistenia si môžete podrobne pozrieť limity poistného krytia pre jednotlivé zložky poistenia liečebných nákladov. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia pre Allianz, AXA, Generali, Groupama, Union a Wüstenrot. Sami si môžete vybrať pre vás to najlepšie cestovné poistenie. Výpočet si môžete urobiť jednak pre krátkodobé ako aj celoročné cestovné poistenie.

Čo nie je poistené

Pri uzatváraní poistenia si pozrite výluky z poistenia konkrétnej poisťovne, tzn. kedy poisťovňa nemusí plniť. Vylúčené môžu byť napríklad:

  • ochorenie alebo úraz, ktoré existovali pred začiatkom poistenia
  • komplikácie spôsobené nedodržaním liečebného režimu stanoveného ošetrujúcim lekárom
  • nákazlivé pohlavné choroby
  • neakútne ošetrenie zubov
  • rehabilitácie, kúpeľné liečby, preventívne prehliadky
  • kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
  • liečba abstinenčných prejavov
  • zakúpenie liekov bez lekárskeho predpisu, vitamínových doplnkov
  • nadštandardná starostlivosť a služby

Asistenčné služby

Súčasťou poistenia liečebných nákladov bývajú aj základné asistenčné služby prostredníctvom 24-hodinovej asistenčnej spoločnosti. Tá zabezpečuje komunikáciu s lekármi, najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie, prevoz a podobne.

Pri poistnej udalosti v zahraničí kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

 

kontakt
asistenčné služby Allianz +421 2 5293 3113
asistenčné služby AXA +421 2 2066 4229
asistenčné služby ČSOB +421 2 4445 0050
asistenčné služby Generali +421 2 5857 2266
asistenčné služby Groupama +420 2 9633 9633
asistenčné služby Komunálnej poisťovne +421 2 4364 1037
asistenčné služby Kooperativa +421 2 6820 2060
asistenčné služby Union +420 2 9633 9644
asistenčné služby Uniqa +421 2 5441 1029
asistenčné služby Wüstenrot +421 2 2051 0823

Pripoistenia k poisteniu liečebných nákladov

K poisteniu liečebných nákladov si môžete pripoistiť aj úrazové poistenie. Cieľom poistenia je finančné odškodnenie v dôsledku úrazu, jednak pri trvalých následkoch ako aj pre prípad smrti. V prípade, že počas dovolenky radi vyhľadávate aj horskú turistiku, nezabudnite na poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Ak si pred pobytom v zahraničí kupujete zájazd od cestovnej kancelárie, letenku, cestovný lístok alebo ubytovanie, dôležitým pripoistením môže byť aj poistenie storna zájazdu. Poistenie vám pomôže znížiť finančnú stratu, ak na cestu nenastúpite. Súčasťou poistenia býva aj poistenie predčasného návratu.

Poistenie batožiny vám zabezpečí finančnú náhradu za poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie batožiny (veci osobnej potreby, cennosti, elektronické a optické prístroje, športové potreby). V rámci poistenia batožiny bývajú poistené aj cestovné doklady.

Ak počas cesty neúmyselne spôsobíte škodu na majetku, zdraví alebo živote tretej osoby, môže sa vám hodiť aj poistenie zodpovednosti za škodu.

V prípade cesty autom nezabudnite na platné PZP (povinné zmluvné poistenie auta), prípadne havarijné poistenie.