Poistenie liečebných nákladov

Poistenie liečebných nákladov je základnou povinnou zložkou cestovného poistenia do zahraničia a chráni na dovolenke alebo služobnej ceste podobne ako verejné zdravotné poistenie na Slovensku.

Poistenie kryje nevyhnutné liečebné náklady, ktoré pri ceste vzniknú následkom úrazu alebo náhleho ochorenia, prípadne smrti poistenej osoby. Väčšinou ide o nevyhnutné ambulantné ošetrenie alebo liečenie vrátane liekov a liečebných prostriedkov, hospitalizáciu a lekárske ošetrovanie počas hospitalizácie vrátane pobytu blízkej osoby, zubné ošetrenie, náklady na opravu alebo obstaranie zdravotných (dioptrických, ortopedických a protetických) pomôcok, záchrannú činnosť a prepravu súvisiacu so zranením alebo ochorením, repatriáciu a podobne.

V rámci poistenia liečebných nákladov je kryté aj poistenie zimných športov. Toto poistenie vás chráni pri vykonávaní zimných športov (rekreačné lyžovanie, sánkovanie, snowboarding, skialp) na vyznačených tratiach.

Jednotlivé poisťovne ponúkajú rozdielnu výšku limitu krytia poistenia liečebných nákladov. Kým pre množstvo krajín postačuje limitovaná výška krytia nákladov pre ošetrenie, liečenie, hospitalizáciu a lieky a zdravotnícke prostriedky, pre cestovné poistenie pre celý svet odporúčame krytie liečebných nákladov do výšky skutočne vynaložených nákladov (ponúka Allianz a Union).

V našej kalkulačke cestovného poistenia si môžete podrobne pozrieť limity poistného krytia pre jednotlivé zložky poistenia liečebných nákladov.

Súčasťou poistenia liečebných nákladov bývajú aj základné asistenčné služby prostredníctvom 24-hodinovej asistenčnej spoločnosti. Tá zabezpečuje komunikáciu s lekármi, najvhodnejšie zdravotnícke zariadenie, prevoz a podobne.

Pri poistnej udalosti v zahraničí, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a odkladajte si všetky doklady o platbách za zdravotnú starostlivosť.

K poisteniu liečebných nákladov si môžete pripoistiť aj poistenie úrazu. Cieľom úrazového poistenia je finančné odškodnenie v dôsledku úrazu. V prípade, že počas dovolenky radi vyhľadávate aj horskú turistiku, nezabudnite na poistenie nákladov na záchrannú činnosť.

Ak si pred pobytom v zahraničí kupujete zájazd od cestovnej kancelárie, letenku, cestovný lístok alebo ubytovanie, dôležitým pripoistením môže byť poistenie storna, ktoré vám pomôže znížiť finančnú stratu, ak na cestu nenastúpite.