PZP Mini

Zákon definuje minimálne poistné sumy povinného zmluvného poistenia, a to 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. V online kalkulačke si môžete zvoliť aj vyššie limity poistného plnenia, až do výšky 10 mil. EUR.

PZP si môžete uzatvoriť v jednej z 8 poisťovní priamo na našej stránke. Okrem základného poistenia si môžete vybrať aj z ponuky doplnkových pripoistení (živel, krádež, úraz vodiča, sklo, zrážka so zverou, batožina). Všetky produkty na trhu sú vrátane asistenčných služieb pre vaše auto. Poistenie si môžete uzatvoriť pre aktuálne predávané ako aj staršie modely Mini.

Platnosť poistenia

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Poistné môžete platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Overenie platnosti PZP si viete urobiť aj online.

Zrušenie poistky môže byť podľa zmluvných podmienok poisťovne alebo na základe podmienok definovaných v zákone. Výpoveď má písomnú podobu.

Poistenie si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke. Výpočet poistenia je na pár klikov a kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie vrátane pripoistení pre všetky poisťovne. Zobrazenie porovnania je od najlacnejšieho po najdrahšie.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému. Vďaka doplnkovým pripoisteniam môžete čiastočne chrániť aj vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poisťovne ponúkajúce PZP Mini

Bližšie informácie môžete získať priamo v online kalkulačke alebo v podrobných informáciách k jednotlivým poisťovniam. PZP Mini ponúkajú Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot.

(poistné krytie v EUR) max limit sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP 10 / 5 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 1 200
ČSOB PZP 7 mil. 150 – 1 000 4 000 3 000 4 000
Generali PZP 10 mil. 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 5,24 / 2,1 mil. 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320 500
Kooperativa PZP 5,24 / 2,05 mil. 250 3 000 1 500 200
Pillow PZP 10 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000 1 500
Union PZP 5,3 / 5 mil. 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP 8 mil. cena okna 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 40 000 1 000
Wüstenrot PZP 6 mil. 200 – 800 4 000 4 000 35 000