PZP Ford

Zákon definuje minimálne poistné sumy povinného zmluvného poistenia, a to 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. Online kalkulačka vám umožní zvoliť si aj vyššie limity poistného plnenia, až do výšky 10 mil. EUR.

Poistenie pre Ford si môžete uzatvoriť v jednej z 8 poisťovní priamo na našej stránke. Okrem základného poistenia s asistenčnými službami si môžete vybrať aj z ponuky doplnkových pripoistení (zrážka so zverou, sklo, živel, krádež, úraz vodiča, batožina).

PZP si môžete uzatvoriť pre aktuálne predávané ako aj staršie modely Ford. Najčastejšie je uzatvárané pre modely Ford Focus, Ford Fiesta, Ford Mondeo, Ford Kuga, Ford S-Max, Ford Galaxy, Ford Explorer, Ford Mustang, Ford Puma, Ford C-Max a Ford B-Max.

Platnosť poistenia

Poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty. Uzatvára sa na dobu neurčitú a začína dňom uvedeným v poistnej zmluve. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne. Overenie platnosti PZP si viete urobiť aj online.

Zrušenie poistenia môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo podľa zmluvných podmienok poisťovne. Výpoveď má písomnú podobu.

Poistenie kryje škody, ktoré spôsobíte niekomu inému. Vďaka doplnkovým pripoisteniam môžete čiastočne chrániť aj vaše auto. Myslite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poisťovne ponúkajúce PZP Ford

Bližšie informácie môžete získať priamo v online kalkulačke alebo v podrobných informáciách k jednotlivým poisťovniam. PZP Ford ponúkajú Allianz, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Pillow, Union, Uniqa a Wüstenrot. Poistenie si môžete vypočítať rýchlo a na pár klikov a kalkulačka vám zobrazí podrobné PZP porovnanie všetkých poisťovní na jednom mieste.

(poistné krytie v EUR) max limit sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz PZP 10 / 5 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 1 200
ČSOB PZP 7 mil. 150 – 1 000 4 000 3 000 4 000
Generali PZP 10 mil. 120 – 1 000 4 000 3 000 4 000 6 000
Komunálna poisťovňa PZP 5,24 / 2,1 mil. 200 / 400 1 000 / 2 000 2 500 / 5 000 3 320 500
Kooperativa PZP 5,24 / 2,05 mil. 250 3 000 1 500 200
Pillow PZP 10 mil. cena okna cena auta cena auta cena auta 20 000 1 500
Union PZP 5,3 / 5 mil. 200 – 550 2 500 – 7 500 2 500 6 000 10 000
Uniqa PZP 8 mil. cena okna 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 2 000 / 4 000 / 6 000 40 000 1 000
Wüstenrot PZP 6 mil. 200 – 800 4 000 4 000 35 000