Wüstenrot poistenie stretu so zverou

PZP Wüstenrot si môžete rozšíriť aj o poistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho príslušenstva, ktoré tvorí štandardnú a základnú výbavu. Stret so zverou je akýkoľvek náhodný a nepredvídateľný kontakt auta so zverou na pozemnej komunikácii.

Wüstenrot poistenie stretu so zverou si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP rýchlo a na pár klikov.

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR pri spoluúčasti 10 %, min. 150 EUR. Poistné je vo výške 29 EUR na rok.

Wüstenrot poistenie stretu so zverou sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistením nie sú kryté ani nepriame škody, napríklad nemožnosťou používania poškodeného auta alebo ušlý zisk.

Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. V prípade poistnej udalosti musí byť škoda zadokumentovaná políciou.

Wüstenrot stret so zverou a konkurencia

Pripoistenie stretu so zverou môžete okrem poisťovne Wüstenrot získať aj v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálnej poisťovni, Kooperative a Union. Uzatvoriť si ho môžete priamo v online kalkulačke. Výpočet je rýchly a kalkulačka vám zobrazí porovnanie PZP vrátane pripoistení jednotlivých poisťovní na trhu. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz PZP cena auta v balíkoch Plus, Extra a Max podľa PZ Európa
AXA PZP 5 000 EUR 57,20 EUR 80 EUR Európa + Turecko
ČSOB PZP 4 000 EUR 42 EUR 100 EUR SR
Generali PZP 4 000 EUR v balíku XL 5 %, min. 100 EUR SR
Groupama PZP
Komunálna poisťovňa PZP 1 000 / 2 000 EUR 20 / 40 EUR 50 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa PZP 250 EUR verejný prísľub 10 % SR
Union PZP 2 500 / 5 000 / 7 500 EUR 37,32 / 49,68 / 60,60 EUR 10 % SR
Uniqa PZP
Wüstenrot PZP 4 000 EUR 29 EUR 10 %, min. 150 EUR SR