Poistenie čelného skla v online PZP Uniqa

K PZP poisteniu od poisťovne Uniqa je možné pripoistiť si aj poistenie čelného skla. Poistenie sa vzťahuje na náhle a nepredvídané poškodenie, zničenie alebo odcudzenie čelného skla.

Nárok na poistné plnenie vzniká, ak k poškodeniu alebo zničeniu čelného skla nedošlo súčasne aj s iným poškodením poisteného vozidla, resp. ak prišlo k jeho odcudzeniu.

Poistenie sa nevzťahuje na ďalšie náklady spojené s výmenou čelného skla, ako napr. diaľničné známky, nálepky o technickej kontrole a podobne. Takisto nie sú kryté iné náklady spojené s ďalšími prácami na vozidle.

Poistenie čelného skla sa uzatvára bez spoluúčasti na poistnú sumu 250 EUR, 350 EUR, 500 EUR alebo 1 000 EUR. Ročné poistné pre jednotlivé poistné sumy je 25 EUR, 35 EUR, 50 EUR a 100 EUR (10 % z poistnej sumy). Poistenie čelného skla si môžete k PZP dokúpiť priamo v online kalkulačke, ktorá obsahuje kompletný cenník PZP.

Začiatok a koniec poistenia čelného skla je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia. Poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Porovnanie poistenia skiel

Okrem poisťovne Uniqa ponúkajú v rámci PZP poistenie skiel aj AllianzAXA, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia skla a vyberte si pre vás to najlepšie.

Uniqa PZP pripoistenia

K Uniqa PZP si okrem poistenia čelného skla môžete uzatvoriť aj poistenie právnej ochrany a úrazové poistenie vodiča.