Poistenie pre prípad stretu so zverou v Union PZP

Povinné zmluvné poistenie od Union poisťovne je možné rozšíriť aj o poistenie stretu so zverou. Predmetom poistenia je poškodenie alebo zničenie vozidla vrátane jeho štandardnej a doplnkovej výbavy. Doplnková výbava je krytá iba v prípade, ak bola dojednaná v poistnej zmluve. Poistenie je možné uzatvoriť pre vozidlá, ktoré nie sú staršie ako 12 rokov.

Poistenie stretu so zverou sa dá k online PZP poisteniu dokúpiť v PZP kalkulačke. Poistenie je možné uzatvoriť na poistnú sumu 2 500 EUR, 5 000 EUR alebo 7 500 EUR pri spoluúčasti 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %.

Výška poistného je podľa zvolenej poistnej sumy 37,32 EUR, 49,68 EUR alebo 60,60 EUR. Online kalkulačka vám okrem výšky poistného zobrazí aj porovnanie PZP poistenia auta s ostatnými poisťovňami na trhu.

Poistenie stretu so zverou sa nevzťahuje na poškodenie alebo zničenie mobilných telefónov, rádiostaníc, odnímateľných navigácií, nosičov dát, výpočtovej a audiovizuálnej techniky a uloženej batožiny. Poistenie takisto nekryje škody vzniknuté z dôvodu nemožnosti používať poistené vozidlo.

Poistenie, ako doplnková súčasť Union PZP, je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec poistenia pre prípad stretu s divou zverou je totožný so začiatkom a koncom PZP poistenia. V prípade poistnej udalosti musí byť škoda zadokumentovaná políciou.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne Union ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.

Union PZP pripoistenia

K základnej PZP poistke na auto je možné okrem poistenia pre prípad stretu so zverou uzavrieť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie pre prípad krádeže vozidla, úrazové poistenie vodiča a posádky, poistenie skiel a poistenie občianskej zodpovednosti.