Poistenie skiel vozidla v online PZP od Union poisťovne

K základnému Union PZP sa dajú pripoistiť aj čelné, zadné a bočné okná vozidla pre prípad poškodenia alebo zničenia náhodnou udalosťou. Predmetom poistenia sú náklady na opravu alebo výmenu skla do výšky dohodnutej v poistnej zmluve. Poistenie je možné uzatvoriť pre vozidlá nie staršie ako 12 rokov.

Poistenie skiel je možné k online PZP pripoistiť v rámci kalkulačky PZP na auto. Vybrať si môžete z poistnej sumy 200 EUR (za 36,84 EUR ročne), 300 EUR (za 51,60 EUR ročne) alebo 550 EUR (za 73,80 EUR ročne). Kalkulačka vám zároveň zobrazí porovnanie poistenia auta aj s ostatnými PZP produktami na trhu.

Spoluúčasť je vo výške 10 %. Do vykonania vstupnej obhliadky poisteného vozidla je výška spoluúčasti 90 %.

Poistenie sa nevzťahuje na:

  • odcudzenie skla
  • škody na veciach spojených so sklom (diaľničné známky, ochranné fólie a pod.)
  • škody na zrkadlách, navigáciách a iných zariadeniach pripevnených ku sklu
  • škody spôsobené črepinami z rozbitého skla
  • škody súvisiace s poškodením, zničením alebo odcudzením skla

Poistenie je v rámci Union PZP poistenia platné na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia skiel je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia.

Porovnanie poistenia skiel

Okrem poisťovne Union ponúkajú v rámci PZP poistenie skiel aj AllianzAXA, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia skla a vyberte si pre vás to najlepšie.

Union PZP pripoistenia

K základnému online PZP je možné okrem poistenia skiel uzavrieť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie pre prípad krádeže vozidla, úrazové poistenie vodiča a posádky, poistenie pre prípad stretu so zverou a poistenie občianskej zodpovednosti.