Poistenie čelného skla k online PZP od Generali

K povinnému zmluvnému poisteniu od Generali je možné pripoistiť si poškodenie alebo zničenie čelného skla v prípade živelnej udalosti, havárie, vandalizmu, odleteného kameňa, krádeže, lúpeže alebo neoprávneným užívaním.

Poistenie čelného skla je možné k PZP poisteniu dokúpiť v rámci online kalkulačky PZP. Výpočet PZP je na pár klikov a okrem ceny PZP od Generali vám porovná poistenie s ostatnými produktami na trhu.

Predmetom poistenia nie sú spätné zrkadlá, navigácie alebo iné zariadenia pripevnené k čelnému sklu. Poistené takisto nie sú diaľničné známky a škody spôsobené črepinami na motorovom vozidle.

Poistenie sa uzatvára na dobu neurčitú. V prípade, že PZP motorového vozidla zaniká, k rovnakému okamihu automaticky zaniká aj poistenie čelného skla.

Poistenie je platné na území Európy a Turecka. Limit poistného plnenia je 1 000 EUR pri spoluúčasti 10 %.

Okrem poistenia čelného skla je možné ku všetkým balíkom Generali PZP uzavrieť aj poistenie krádeže vozidla.

Porovnanie poistenia skiel

Okrem poisťovne Generali ponúkajú v rámci PZP poistenie skiel aj AllianzAXA, ČSOB, Komunálna poisťovňa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia skla a vyberte si pre vás to najlepšie.