Poistenie pre prípad živelnej udalosti v PZP poistke na auto od ČSOB

Poistenie pre prípad živelnej udalosti je doplnkovým poistením povinného zmluvného poistenia auta. Poistenie sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného motorového vozidla živelnou udalosťou.

V ČSOB PZP sa poistenie proti živelným udalostiam dojednáva na poistnú sumu 3 000 EUR. Ročné poistné je 14 EUR a spoluúčasť je vo výške 100 EUR.

Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec platnosti poistenia je uvedený v poistnej zmluve a je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia.

Poistenie pre prípad živelnej udalosti si môžete pripoistiť prostredníctvom online PZP kalkulačky. Prehľadne vám zobrazí aj porovnanie poistenia s ostatnými produktami na trhu a vypočíta pre vás najlacnejšie PZP.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie alebo nadzvuková vlna.

Poistenie sa nevzťahuje na následné škody všetkých druhov (napríklad z dôvodu nemožnosti používať auto) a vedľajšie výdavky.

Porovnanie poistenia proti živelným udalostiam

Okrem poisťovne ČSOB ponúkajú v rámci PZP poistenie proti živelným udalostiam aj Allianz, AXA, Generali, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia proti živelnej udalosti a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

ČSOB PZP pripoistenia

K povinnému zmluvnému poisteniu auta od ČSOB si môžete okrem poistenia pre prípad živelnej udalosti dokúpiť aj poistenie skiel vozidla, poistenie stretu so zverou alebo poistenie krádeže auta.