ČSOB asistenčné služby

Asistenčné služby ČSOB (ČSOB Assistance) sú k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +421 2 4445 0050. ČSOB infolinka v pracovné dni vo vyhradených hodinách.

ČSOB kontakt zo Slovenska zo zahraničia
Kontakt pri poistení vozidiel +421 2 4445 0050 +421 2 4445 0050
Kontakt pri cestovnom poistení +421 2 4445 0050
ČSOB infolinka (pracovné dni od 8:00 do 17:00) 0850 111 303
Poistná udalosť ČSOB 0850 311 312 +421 2 5966 6997

Asistenčné služby ČSOB pri poistení vozidiel

Súčasťou ČSOB PZP sú aj základné asistenčné služby Štandard. Za 11 EUR ročne je možné dokúpiť si aj nadštandardné asistenčné služby Premium s vyššími limitmi a rozšírenou ponukou služieb. Asistenčné služby sú poskytované aj pre ČSOB havarijné poistenie.

ČSOB asistenčné služby sú poskytované nonstop. Využiť sa dajú v prípade havárie, poruchy alebo pri krádeži auta. ČSOB Assistance je k dispozícii na tel. čísle +421 2 4445 0050.

Technická asistencia

V rámci asistenčných služieb máte pri dopravnej nehode alebo poruche nárok na:

 • opravu auta na mieste
 • ak oprava na mieste nie je možná, odtiahnutie vozidla do najbližšieho servisu alebo do miesta trvalého bydliska
 • úschovu nepojazdného vozidla
 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín odtiahnutie vozidla do miesta bydliska, ubytovanie, prípadne poskytnutie náhradného vozidla alebo pokračovanie v ceste taxíkom, vlakom alebo lietadlom
 • vyslanie náhradného vodiča pri hospitalizácii po nehode
 • prepravu blízkej osoby do miesta hospitalizácie vodiča po nehode (PZP Premium)
 • repatriáciu vozidla pri oprave dlhšej ako 7 dní
 • zošrotovanie vraku po nehode
 • prepravu náhradných dielov do servisu
 • otvorenie a výmenu zámky pri strate kľúčov alebo ich uzamknutí v aute
 • pomoc pri defekte pneumatiky (oprava na mieste, výmena kolesa alebo odtiahnutie do servisu)
 • pri zámene alebo vyčerpaní paliva vyprázdnenie nádrže a prečerpanie paliva, dovoz paliva na miesto alebo odtiahnutie do servisu
 • pri vybitej batérii asistencia na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu
 • poskytnutie pôžičky na opravu v prípade finančnej tiesni

V prípade krádeže auta má poistený nárok na ubytovanie v hoteli, prípadne poskytnutie náhradného vozidla alebo pokračovanie v ceste taxíkom, vlakom alebo lietadlom.

Administratívno-právne asistenčné služby

Súčasťou administratívno-právnej asistencie sú:

 • právne a administratívne informácie (postup pri dopravnej nehode, pravidlá cestnej premávky, doklady a potvrdenia a podobne)
 • telefonická pomoc v núdzi
 • tlmočenie a preklady v zahraničí (napríklad cestná kontrola, jednanie s políciou, colné konanie, hospitalizácia, vypĺňanie formulárov)
 • pomoc pri strate dokladov (náhradné doklady od vozidla, vodičský preukaz a podobne)
 • vzťahy so zastupiteľskými úradmi a políciou
 • pomoc pri zadržaní alebo väzbe po dopravnej nehode
 • pomoc pri súdnom alebo správnom konaní po dopravnej nehode (napríklad právne zastupovanie, služby tlmočníka)
 • asistencia pri náhrade škody

Užitočné linky

> Rozsah a limity plnenia ČSOB Assistance pri povinnom zmluvnom poistení
> Rozsah a limity plnenia ČSOB Assistance pri havarijnom poistení

ČSOB asistenčné služby pri cestovnom poistení

Asistenčné služby sú dostupné nonstop na telefónnom čísle +421 2 4445 0050. Poisťovňa prostredníctvom asistenčnej služby ČSOB Assistance poskytuje:

 • odporučenie najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia
 • dohodnutie návštevy u lekára
 • vyšetrenie a ošetrenie lekárom
 • nákup predpísaných liekov a liečebných pomôcok
 • hospitalizáciu v odporučenom zariadení
 • uhradenie nákladov priamo lekárovi alebo zdravotníckemu zariadeniu
 • zabezpečenie organizačnej pomoci pri poistných udalostiach
 • zaistenie kontaktu s rodinnými príslušníkmi, zamestnávateľom alebo obchodným partnerom
 • prevoz na Slovensko v prípade, ak nie je možné použiť pôvodne plánovaný dopravný prostriedok
 • sprievod dieťaťa mladšieho ako 15 rokov
 • prevoz telesných pozostatkov