Poistenie pre prípad odcudzenia vozidla v PZP poistení ČSOB poisťovne

Online poistenie pre prípad krádeže auta je pripoistením povinného zmluvného poistenia v ČSOB. Poistenie sa uzatvára pre prípad odcudzenia vozidla na území Slovenskej republiky. Poisťované auto musí byť vybavené imobilizérom.

Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR bez spoluúčasti pri poistnej udalosti. Ročné poistné je 33,50 EUR. Krádež vozidla si môžete pripoistiť v rámci online kalkulačky. PZP porovnanie s ostatnými poisťovňami na trhu je rýchle a na pár klikov.

Porovnanie poistenia odcudzenia auta

Okrem poisťovne ČSOB ponúkajú v rámci PZP poistenie odcudzenia auta aj Allianz, AXA, Generali, Komunálna poisťovňa a Union. Pozrite si porovnanie poistenia krádeže auta a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

ČSOB PZP pripoistenia

K PZP od ČSOB je možné okrem poistenia pre prípad odcudzenia vozidla uzavrieť aj poistenie skiel, poistenie proti živelnej udalosti a poistenie stretu so zverou.