ČSOB PZP

ČSOB PZP ponúka dva varianty poistenia s rôznymi limitmi poistného plnenia. Štandard kryje škody na zdraví do výšky 6,07 mil. EUR a škody na veci a ušlý zisk do výšky 2,0 mil. EUR. Nadštandard kryje všetky škody do výšky 7,0 mil. EUR. PZP online si môžete uzatvoriť jednoducho a rýchlo priamo na našej stránke.

Súčasťou poistenia sú aj základné ČSOB asistenčné služby. Nadštandardnú asistenciu Premium s rozšírenou ponukou služieb a vyššími limitmi si môžete pripoistiť za 11 EUR ročne.

Ak využívate aj iné produkty finančnej skupiny, môžete PZP ČSOB získať s dodatočnou zľavou 5 %. V prípade, že máte auto vybavené niektorým z pokročilých asistenčných systémov vodiča (automatické núdzové brzdenie, parkovací asistent, parkovacie senzory alebo kamera), môžete získať dodatočnú zľavu do výšky 7 %.

ČSOB PZP si môžete rozšíriť o poistenie:

Cenu poistenia si môžete vypočítať pomocou online kalkulačky priamo na našej stránke. V kalkulačke si navolíte parametre poistenia a pripoistení, o ktoré máte záujem. Zobrazí sa vám PZP porovnanie aj s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet je rýchly a na pár klikov.

Platnosť a výpoveď ČSOB PZP

Povinné zmluvné poistenie ČSOB je platné na území štátov systému Zelenej karty s výnimkou štátov Izrael, Maroko, Tunis a Irán. Poistenie pre prípad živelnej udalosti, zrážky so zverou a krádeže vozidla sú platné na území Slovenskej republiky.

ČSOB PZP sa uzatvára na dobu neurčitú, ak v poistnej zmluve nie je uvedené inak. Začiatok poistenia je uvedený v návrhu poistnej zmluvy. Poistné musí byť uhradené najneskôr deň pred začiatkom poistenia uvedeným v návrhu.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie ČSOB PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy poistka platí.

Zánik poistenia môže byť na základe podmienok definovaných v zákone alebo podľa poistných podmienok poisťovne. Zrušenie ČSOB PZP musí byť písomné, jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca od oznámenia škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

V rámci ČSOB PZP nie je poistené vaše auto, preto môže byť dôležité pozrieť si aj poistenie havárie prípadne finančnej straty. V prípade cesty do zahraničia si pozrite aj ponuku s cestovným poistením. Všetky uvedené poistenia si môžete uzatvoriť online priamo na našej stránke.

Pripoistenia k ČSOB PZP

ČSOB povinné zmluvné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia, a to čelného skla, zrážky so zverou, živelnej udalosti a krádeže auta.

Sklo

ČSOB poistenie skla sa uzatvára pre prípad jeho poškodenia alebo zničenia náhodnou a nepredvídateľnou udalosťou. Môže ísť napríklad o prípad havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, krádeže, lúpeže alebo neoprávneného používania auta. Sklá si môžete poistiť na sumu 150 EUR (za 20 EUR ročne), 300 EUR (za 36 EUR ročne), 500 EUR (za 60 EUR ročne) alebo 1 000 EUR (za 135,50 EUR ročne). Spoluúčasť je vo výške 10 %.

Zver

ČSOB poistenie stretu so zverou sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta následkom náhodnej zrážky so zverou na pozemnej komunikácii. Poistná suma je 4 000 EUR pri ročnom poistnom 42 EUR. Spoluúčasť pri poistnej udalosti je 100 EUR. Poistenie platí na území Slovenskej republiky. Porovnajte si poistenie stretu so zverou s ostatnými poisťovňami na trhu.

Živelná udalosť

ČSOB poistenie živelnej udalosti sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného motorového vozidla živelnou udalosťou na poistnú sumu 3 000 EUR. Ročné poistné je 14 EUR a spoluúčasť je vo výške 100 EUR. Nevzťahuje sa na následné škody všetkých druhov (napríklad z dôvodu nemožnosti používať auto) a vedľajšie výdavky. Poistenie platí na území Slovenskej republiky.

Živelnou udalosťou môže byť požiar, výbuch, úder blesku, záplava, povodeň, víchrica, krupobitie, zosuv pôdy, zosuv alebo zrútenie lavín, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie alebo nadzvuková vlna.

Porovnajte si poistenie proti živelným pohromám aj s ostatnými poisťovňami.

Krádež

ČSOB poistenie krádeže auta sa uzatvára pre prípad odcudzenia vozidla na území Slovenskej republiky. Poisťované auto musí byť vybavené imobilizérom. Poistenie sa uzatvára na poistnú sumu 4 000 EUR bez spoluúčasti pri poistnej udalosti. Ročné poistné je 33,50 EUR. Porovnajte si poistenie krádeže auta s ostatnými poisťovňami na trhu.

PZP ČSOB a konkurencia

ČSOB povinné zmluvné poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s poistením od Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot na jednom mieste.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR