Union celoročné cestovné poistenie

Celoročné cestovné poistenie Union sa uzatvára pre osoby mladšie ako 70 rokov buď ako individuálne alebo ako rodinné. To sa vzťahuje na 2 dospelé osoby a ich deti mladšie ako 18 rokov, bez ohľadu na ich počet. Union rodinné poistenie sa týka aj deti, ktoré sa narodili počas platnosti poistenia, ak rodičia písomne oznámia meno, priezvisko a dátum narodenia dieťaťa poisťovni.

Union ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Ročné cestovné poistenie Union môžete uzatvoriť na dobu určitú, teda 1 rok, alebo na dobu neurčitú. Pri zmluve na dobu určitú je poistné za celé poistné obdobie splatné jednorazovo. Začína nultou hodinou dňa uvedeného v zmluve ako začiatok poistenia a končí 24. hodinou dňa uvedeného ako koniec poistenia.

Ak sa z dôvodu úrazu, akútnej choroby, živelnej udalosti, štrajku alebo úpadku prepravcu, prípadne teroristického činu nemôžete vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne, celoročné cestovné poistenie Union sa automaticky predlžuje, avšak maximálne o 5 dní.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre Európu (vrátane Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Cypru, Egyptu, Izraela, Jordánska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a európskej časti Ruskej federácie) alebo pre celý svet.

Union ročné cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť pomocou online kalkulačky, ktorá vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Porovnať si môžete nielen základné poistenie ale aj pripoistenia podľa vášho výberu.

Pre poistencov Union zdravotnej poisťovne je na poistenie zľava vo výške 50 %.

Zložky celoročného cestovného poistenia Union

Základom Union celoročného cestovného poistenia je krytie liečebných nákladov. Ak radi vykonávate aj športy, nezabudnite na športové poistenie. Súčasťou ročného poistenia sú aj Union asistenčné služby.

K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj poistenie:

  • batožiny (1 000 EUR, max. 350 EUR na jednu vec)
  • zodpovednosti za škodu (100 000 EUR pre škody na zdraví, 35 000 EUR pre škody na majetku)
  • úrazu (14 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 7 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
  • storna (80 – 100 % storno poplatku, max. 1 000 EUR na osobu)
  • záchrannej činnosti (20 000 EUR)

Pripoistiť je možné aj náklady v prípade nepojazdného vozidla, meškanie hromadného dopravného prostriedku a predčasný návrat a nečerpané služby. Bližšie informácie o jednotlivých zložkách Union ročného cestovného poistenia si môžete pozrieť na stránke pre cestovné poistenie Union.

Ročné cestovné poistenie Union a konkurencia

Okrem celoročného cestovného poistenia Union vám online kalkulačka zobrazí aj poistenie od Allianz, AXA, Generali, Groupama a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť.

(maximálne limity v EUR) cesta liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz cestovné poistenie 90 dní bez obmedzenia 1 500 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA cestovné poistenie 90 dní 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali cestovné poistenie 45 dní 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama cestovné poistenie rok 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union cestovné poistenie 45 dní 250 000 1 000 100 000 35 000 14 000 7 000
Wüstenrot cestovné poistenie 45 dní 225 000 1 250 100 000 35 000 20 000 10 000