Úrazové poistenie v PZP od Kooperativy

Poisťovňa Kooperativa verejným prísľubom rozširuje poistné krytie pri PZP o poistenie úrazu vodiča a spolucestujúcich osôb. Úrazové poistenie je platné pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia.

Verejný prísľub k PZP poisteniu stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • povinné zmluvné poistenie auta je uzatvorené s ročným predpisom poistného
  • poistenie je platné pre osobný, dodávkový, špeciálny a malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre motorovú trojkolku s celkovou hmotnosťou nad 400 kg; poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“ a „M“ (prenosné značky)
  • škoda vznikne v období 1. 1. 2021 až 30. 12. 2022

Plnenie z poistky na auto v prípade vzniku škody je do výšky 1 500 EUR za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia na jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu. Nárok za úraz sa poskytuje pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.

Okrem verejného prísľubu o krytí úrazu vodiča a členov posádky, poisťovňa Kooperativa verejnými prísľubmi rozširuje povinné zmluvné poistenie auta aj o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti, krytie škôd pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou a poistenie batožiny vodiča a členov posádky.

Podrobné podmienky poistenia si môžete pozrieť priamo vo verejnom prísľube poisťovne.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Kooperativa ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie online úrazového poistenia a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.