Kooperativa úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb

PZP Kooperativa vďaka verejnému prísľubu obsahuje aj úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb. Pripoistenie platí pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia.

Kooperativa úrazové poistenie vodiča si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP rýchlo a na pár klikov.

Verejný prísľub k poisteniu stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • uzatvorenie s ročným predpisom poistného
  • platnosť pre osobný, dodávkový, špeciálny a malý nákladný automobil a pojazdný pracovný stroj s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre motorovú trojkolku s celkovou hmotnosťou nad 400 kg; poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“ a „M“ (prenosné značky)
  • škoda vznikne v období 1. 1. 2021 až 30. 12. 2022

Plnenie z poistenia v prípade vzniku škody je do výšky 1 500 EUR za jednu a všetky poistné udalosti v priebehu poistného obdobia na jedno sedadlo a jednu poškodenú osobu. Nárok za úraz sa poskytuje pri trvalých následkoch úrazu a smrti následkom úrazu.

Okrem verejného prísľubu o krytí úrazu vodiča a členov posádky, poisťovňa Kooperativa verejnými prísľubmi rozširuje povinné zmluvné poistenie aj o krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti, krytie škôd pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou a poistenie batožiny vodiča a členov posádky.

Podrobné podmienky Kooperativa PZP úrazového poistenia si môžete pozrieť priamo vo verejnom prísľube poisťovne.

Kooperativa poistenie úrazu vodiča a konkurencia

Úrazové poistenie vodiča môžete okrem poisťovne Kooperativa získať aj v Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Union, Uniqa a Wüstenrot.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné Územná platnosť
Allianz PZP vodič / celá posádka 6 000 / 12 000 EUR 3 000 / 6 000 EUR Comfort / Plus, Extra, Max Európa
AXA PZP vodič 10 000 / 20 000 EUR 5 000 / 10 000 EUR Plus / Premium Európa + Turecko
ČSOB PZP
Generali PZP celá posádka 6 000 EUR 6 000 EUR v balíkoch L a XL Európa + Turecko
Groupama PZP vodič 2 000 EUR 2 000 EUR verejný prísľub podľa Zelenej karty
Komunálna poisťovňa PZP celá posádka 3 320 EUR 3 320 EUR verejný prísľub Európa
Kooperativa PZP celá posádka 1 500 EUR 1 500 EUR verejný prísľub Európa
Union PZP vodič / celá posádka 10 000 EUR 10 000 EUR 23,40 / 44,52 EUR Európa
Uniqa PZP vodič 30 000 EUR 10 000 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Wüstenrot PZP celá posádka 35 000 EUR 35 000 EUR 24 EUR Európa