Ako uzatvoriť Kooperativa PZP

Kooperativa PZP vás chráni v prípade, ak svojím autom spôsobíte niekomu inému škodu na zdraví alebo majetku. Vybrať si môžete z dvoch variantov krytia, Partner alebo Europartner. Líšia sa výškou limitov plnenia jednotlivých škôd. Obidva varianty poistenia si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke. Ak máte záujem o podrobnejšie informácie o poistení, doplnkových pripoisteniach prípadne asistenčných službách, ktoré sú súčasťou poistenia, pozrite si stránku venovanej Kooperativa PZP.

Ako si vypočítam cenu Kooperativa PZP?

Cenu Kooperativa PZP viete získať zadaním pár základných údajov, ktoré sú potrebné k výpočtu. Najrýchlejším spôsobom je na úvodnej stránke povinného zmluvného poistenia zadať evidenčné číslo poisťovaného auta. Kalkulačka automaticky doplní všetky údaje o vozidle. Ak evidenčné číslo ešte nemáte pridelené, prípadne auto prepisujete, jednotlivé parametre auta môžete vyplniť aj manuálne.

Jednoduchý tip pre vás, ak auto prepisujete a evidenčné číslo už predtým pridelené malo. Zadajte toto evidenčné číslo do kalkulačky. Zobrazia sa vám všetky údaje o vozidle a číslo následne vymažete. Ušetríte tým čas vyhľadávaním v technickom preukaze a manuálnym prepisovaním údajov.

V nasledujúcom kroku vyplňte základné informácie o držiteľovi vozidla. Pri fyzickej osobe sú pre výpočet dôležité dve informácie, a to dátum narodenia a bydlisko. Ak ste nikdy nezavinili nehodu, môžete kliknúť na tlačidlo Pokračovať a kalkulačka vám zobrazí cenu všetkých poisťovní na trhu vrátane Kooperativa PZP.

Ak ste nehodu predtým náhodou už spôsobili, je potrebné uviesť, kedy to bolo naposledy a koľko nehôd ste spôsobili za posledné tri roky. Počet zavinených nehôd má totiž vplyv na cenu samotného poistenia.

Na tejto stránke sa nachádzajú aj dva nepovinné údaje, a to vaša emailová adresa a telefónne číslo. Pre výpočet nie sú potrebné a nemusíte ich vypĺňať. Výslednú cenu vám zobrazíme aj bez nich. Emailová adresa slúži na zaslanie výsledkov do vašej mailovej schránky. Výhoda pre vás je v tom, že sa k cene poistenia môžete vrátiť aj neskôr a nemusíte všetky parametre nanovo zadávať. Telefónne číslo slúži pre našu infolinku, ak by ste s poistením potrebovali pomôcť. Môže sa totiž stať, že si v kalkulačke s niečím nebudete vedieť rady.

Porovnanie Kooperativa PZP s konkurenciou

Kalkulačka vám v nasledujúcom kroku zobrazí porovnanie PZP jednotlivých poisťovní na jednom mieste. V prípade potreby môžete upraviť doteraz zadané parametre, vrátane začiatku poistenia. Vybrať si môžete aj frekvenciu platenia. Klienti si najčastejšie volia ročnú platbu, v mnohých poisťovniach je v tomto prípade poistenie výhodnejšie. Kooperativa PZP za ročnú platbu takisto poskytuje zľavu na poistnom.

Pri základnom zobrazení je pri Kooperativa PZP nastavený limit poistného krytia na 5,24 mil. EUR pre škody na zdraví a 1,05 mil. EUR pre škody na majetku. Ak si chcete vybrať vyšší limit krytia, kliknite na šípku vedľa zobrazeného limitu a zobrazia sa vám všetky možnosti.

Jednotlivé varianty Kooperativa PZP sa líšia v limite krytia škôd pri majetku. Ak si chcete priamo v kalkulačke pozrieť bližšie informácie o poistení, urobíte tak jednoducho kliknutím na Info o produkte. V prehľadnej podobe sa vám zobrazia informácie nielen o základnom poistení ale aj pripoisteniach a poskytovaných asistenčných službách.

Uzatvorenie PZP Kooperativa

Ak ste s nastaveniami produktu spokojný, kliknite pri Kooperativa PZP na tlačidlo Vybrať. Nasledovať bude zadávanie parametrov, ktoré sú potrebné na vyplnenie samotného návrhu poistnej zmluvy. V nasledujúcich krokoch sú už všetky údaje povinné, pretože slúžia na uzatvorenie zmluvného vzťahu s poisťovňou.

V prvom kroku zadávate informácie o poistníkovi, teda osobe, ktorá poistenie bude platiť. Väčšinou je to osoba totožná s držiteľom vozidla. Ak by to tak nebolo, je potrebné odkliknúť predmetné políčko a vyplniť údaje aj o poistníkovi aj držiteľovi vozidla.

Informácie o vozidle v ďalšom kroku budete mať v prípade výpočtu cez evidenčné číslo už predvyplnené. Stačí skontrolovať ich správnosť. Ak ste údaje pri výpočte zadávali manuálne, bude potrebné doplňujúce informácie o poisťovanom aute vyplniť aj tu.

V ďalšom kroku sú krátke právne informácie a zároveň si môžete nechať vygenerovať tlačivo výpovede zmluvy, ak ste už zmluvu mali predtým uzatvorenú v inej poisťovni. Nasleduje už len sumarizácia a oboznámenie sa s podmienkami poistenia zo strany poisťovne.

Ak je všetko v poriadku a súhlasíte s podmienkami poistenia, zaškrtnite príslušné políčka. Ostáva už len kliknúť na tlačidlo Dokončiť a návrh Kooperativa PZP sa vygeneruje a odošle na vami zadanú emailovú adresu. Súčasťou emailu je aj sprievodná dokumentácia, aby ste mali všetko pohromade na jednom mieste.

Platnosť vášho poistenia

Zatiaľ vám bol vygenerovaný iba nezáväzný návrh poistnej zmluvy. Aby bol zmluvný vzťah medzi vami a poisťovňou platný, je potrebné uvedený návrh aj zaplatiť. Najjednoduchšie je to urobiť priamo na našej stránke, kde máte k dispozícii viac možností, stačí si len vybrať. Dôležitá informácia pre vás je, že platíte priamo na účet poisťovne.

Zaplatením prvej splátky poistného sa vaše Kooperativa PZP stáva platným. Z poisťovne vám príde potvrdenie ako aj ročná Kooperativa zelená karta.

Ak by ste mali záujem aj o poistenie vášho auta, môžete si pozrieť aj Kooperativa havarijné poistenie.