NovinkyCestovanie

Najčastejšie dovolenkové komplikácie

26. júla 2022

Zdroj: Generali

Počas leta zaznamenáva poisťovňa Generali denne desiatky poistných udalostí z cestovného poistenia. Najviac škôd pred alebo počas dovolenky hlásia dovolenkári najmä v auguste. Prinášame prehľad najčastejších nepríjemností, ktoré vám môžu prekaziť vašu dovolenku a užitočné rady, ako v danej situácii postupovať.

Záujem o cestovanie je toto leto najvyšší od začiatku pandémie. Pred odchodom na dovolenku by sme však nemali zabudnúť na cestovné poistenie. Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že najviac poistných udalostí z cestovného poistenia sa stáva práve v auguste. V porovnaní s ostatnými letnými mesiacmi sa počas augusta stáva až o 37,9 % poistných udalostí viac.

Úpal, infarkt, covid či zlomenina

Až 47 % zo všetkých poistných udalostí nahlásených z cestovného poistenia počas leta tvoria úrazy alebo ochorenia klientov v zahraničí a s tým súvisiace liečebné náklady na ošetrenie a hospitalizáciu.

V letnej sezóne býva najčastejšou diagnózou hradenou z poistenia liečebných nákladov najmä úpal, gastroenteritída a rôzne hnačkové ochorenia, infekcie dýchacích ciest, srdcové kolapsy, ale aj úrazy ako vyvrtnutie členka, narazenie prstov rúk či zlomeniny horných aj dolných končatín.

V posledných dvoch rokoch sa do tohto zoznamu pridalo aj ochorenie covid-19. Generali cestovné poistenie kryje ochorenie covid-19 už v základnom balíku poistenia. Ak v zahraničí ochoriete, poistenie vám preplatí náklady na ošetrenie, liečbu, hospitalizáciu či repatriáciu späť do vlasti.

Ak na dovolenke ochoriete, stane sa vám úraz alebo vás začne bolieť zub, obráťte sa najskôr na asistenčnú službu poisťovne. Na základe vašich ťažkostí vám operátori poradia najbližšie zdravotnícke zariadenie, kde vás ošetria, predpíšu potrebné lieky alebo vás hospitalizujú, ak to bude váš stav vyžadovať. Nezabudnite si od lekára vypýtať lekársku správu a doklad o platbe za ošetrenie, hospitalizáciu alebo lieky. Po návrate z dovolenky poistnú udalosť čím skôr nahláste do poisťovne.

Keď covid-19 prekazí dovolenku

Pandémia naberá v posledných dňoch opäť na sile. Neoplatí sa preto nechávať nič na náhodu a radšej si uzavrieť poistenie storna. V posledných dvoch rokoch zrušili klienti plánovanú dovolenku až v 70 % prípadoch z dôvodu ochorenia. Vo väčšine prípadov bol na vine práve covid-19. Ak klient nemôže nastúpiť na dovolenku z dôvodu pozitívneho PCR testu na ochorenie covid-19, poisťovňa uhradí náklady na zrušenie cesty, ktoré následkom tejto situácie vzniknú, a to až do výšky dojednaného poistného krytia.

Nárok na preplatenie nákladov má pritom nielen klient, ktorý na covid-19 ochorel, ale aj jeho spolupoistené osoby, s ktorými mal na dovolenku vycestovať.

Pripoistenie stornopoplatkov môžete využiť v prípade nečakaného náhleho ťažkého ochorenia, tehotenstva, nečakaného úrazu, ťažkého ochorenia alebo smrti rodinného príslušníka či pri náhlej škode na majetku, ktorú tesne pred odjazdom spôsobila napríklad povodeň.

Ak ste nútení zájazd zrušiť pre jeden z vyššie menovaných dôvodov, oznámte to svojej cestovnej kancelárii, od ktorej si vypýtajte potvrdenie o storne zájazdu a vám účtovaných nákladov. Rovnako postupujte aj v prípade, ak ste si dovolenku riešili samostatne. Kontaktujte dopravcu a ubytovanie a taktiež ich požiadajte o doklad s vyčíslenými storno poplatkami. Tieto dokumenty spolu s lekárskou správou, resp. dokladom o pozitívnom PCR teste nafoťte a pri hlásení poistnej udalosti odošlite do poisťovne.

Stratená alebo ukradnutá batožina

Pripoistenie batožiny kryje poškodenie, zničenie, odcudzenie, ale aj stratu batožiny leteckou spoločnosťou, resp. jej neskoré dodanie. Zo štatistík poisťovne Generali vyplýva, že približne každá desiata poistná udalosť z cestovného poistenia súvisí s batožinou dovolenkárov. Až v dvoch tretinách prípadov klienti hlásia zničenie alebo poškodenie batožiny, v 21 % ide o krádež, nasleduje neskoré dodanie (12 %) a strata (4 %).

Ak klient okrem batožiny prišiel aj o svoje doklady, z poistenia batožiny má nárok na preplatenie nákladov na zaobstaranie náhradných cestovných dokladov, ale aj na dopravu poisteného do miesta najbližšieho zastupiteľstva Slovenskej republiky, ktoré poistenému vystaví náhradný cestovný doklad.

Poistenie pomôže aj pri oneskorenom doručení batožiny do dovolenkovej destinácie. Poistenému klientovi poisťovňa preplatí nákup nevyhnutného oblečenia a toaletných potrieb, ktoré bude potrebovať, než mu zatúlanú batožinu doručia.

V prípade straty alebo poškodenia batožiny prepravujúcou spoločnosťou odporúčame túto skutočnosť čím skôr nahlásiť poisťovni. Poisťovni je následne potrebné doložiť potvrdenie prepravujúcej spoločnosti o strate alebo poškodení batožiny spolu s popisom obsahu batožiny a jej približnou hodnotou. Ak nám batožinu niekto ukradol, poisťovňa bude potrebovať aj policajnú správu.

Uviazli sme v karanténe

Poistenie v zahraničí vám pomôže, aj keď vám počas dovolenky bude nariadená karanténa pre ochorenie covid-19 a z toho dôvodu sa nebudete môcť vrátiť späť na Slovensko. Pokiaľ klientovi skončilo ubytovanie v pôvodnom ubytovacom zariadení, alebo je z dôvodu karantény nemožné v ňom naďalej zostať, poisťovňa mu uhradí dodatočné náklady na ubytovanie, a to až po dobu 14 dní. Naviac, ak nebudete môcť využiť z dôvodu nariadenej karantény pôvodný dopravný prostriedok v plánovanom termíne, poisťovňa vám uhradí aj spätnou cestou vyvolané dodatočné cestovné náklady, napríklad na nákup letenky s neskorším dátumom odletu.

Ak počas dovolenky ochoriete na covid-19, obráťte sa na asistenčnú službu, ktorá vám poradí, ako ďalej postupovať. Po návrate z dovolenky je potrebné poisťovni zdokladovať potvrdenie o pozitívnom PCR teste, potvrdenie o nariadenej karanténe, faktúru o dodatočnom karanténnom ubytovaní a doklad o dodatočných cestovných nákladoch, ak vám vznikli.