Úrazové poistenie v online PZP od Groupama poisťovne

Súčasťou online PZP poistenia Groupama poisťovne je formou verejného prísľubu aj úrazové poistenie. Poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu. Poisteným je vodič poisteného motorového vozidla.

Podmienky verejného prísľubu:

  • povinné zmluvné poistenie auta do 3,5 t je uzatvorené alebo má výročný deň v roku 2021
  • poistná udalosť nastane do 31. 12. 2022

Plnenie z povinného zmluvného poistenia auta je v prípade vzniku škody do výšky 2 000 EUR na jednu a všetky udalosti v priebehu jedného poistného obdobia.

Podrobné podmienky poistenia si môžete pozrieť priamo vo verejnom prísľube poisťovne.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Groupama ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si online porovnanie poistenia úrazu a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.