Groupama PZP

PZP si môžete v poisťovni Groupama uzatvoriť na zákonom stanovený limit. Škody na zdraví a náhrady dávok poisťovňa kryje do výšky 5,24 mil. EUR a škody na majetku, náklady právneho zastúpenia a ušlý zisk do výšky 1,05 mil. EUR.

Súčasťou poistenia sú aj Groupama asistenčné služby. Vďaka verejnému prísľubu získavate aj úrazové poistenie vodiča pre prípad trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu (do výšky 2 000 EUR na jednu a všetky udalosti v priebehu jedného poistného obdobia).

Ak máte v poisťovni uzatvorené aj iné poistenie, Groupama PZP môžete získať so zľavou na poistnom. Dodatočnú zľavu získate aj v prípade, ak máte dieťa do veku 15 rokov.

Platnosť a výpoveď Groupama PZP

Poistenie je platné na území členských štátov systému Zelenej karty. Groupama PZP začína dňom dohodnutým v poistnej zmluve a zaplatením poistného. Uzatvára sa na dobu neurčitú. Poistné je možné platiť ročne, polročne alebo štvrťročne.

Ak náhodou neviete, do kedy je vaše existujúce poistenie platné, overenie Groupama PZP môžete urobiť aj online na stránke SKP (Slovenskej kancelárie poisťovateľov). Po zadaní evidenčného čísla vám nástroj pre overenie zobrazí platnosť poistenia a do kedy poistka platí.

Pred uzatvorením poistky si pozrite aj rozsah a výluky z poistenia. Groupama PZP nekryje vaše auto. Nezabudnite preto aj na poistenie havárie prípadne finančnej straty, ktorá chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode. Ak cestujete autom do zahraničia, poobzerajte sa aj po vhodnom cestovnom poistení. Všetky uvedené poistenia môžete uzatvoriť online aj na našej stránke.

Poistenie môže zaniknúť podľa zákona alebo na základe poistných podmienok poisťovne. Výpoveď Groupama PZP musí byť písomná jednou zo zmluvných strán:

  • do dvoch mesiacov od uzatvorenia poistnej zmluvy s výpovednou lehotou osem dní
  • najmenej šesť týždňov pred koncom ročného poistného obdobia
  • do jedného mesiaca odo dňa oznámenia vzniku škodovej udalosti s výpovednou lehotou jeden mesiac

PZP Groupama a konkurencia

Groupama povinné zmluvné poistenie si môžete pomocou online kalkulačky porovnať s poistením od Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot na jednom mieste. Výpočet poistenia je na pár klikov a kalkulačka vám zobrazí PZP porovnanie s jednotlivými poisťovňami na trhu.

(poistné krytie v EUR) sklo zver živel krádež úraz / smrť batožina
Allianz cena okna cena auta cena auta cena auta 6 000 / 3 000 EUR 1 200 EUR
AXA 400 – 1 600 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 5 000 EUR 10 000 / 5 000 EUR 1 000 EUR
ČSOB 150 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR
Generali 120 – 1 000 EUR 4 000 EUR 3 000 EUR 4 000 EUR 6 000 / 6 000 EUR
Groupama 2 000 / 2 000 EUR
Komunálna poisťovňa 200 / 400 EUR 1 000 / 2 000 EUR 2 500 / 5 000 EUR 3 320 / 3 320 EUR 500 EUR
Kooperativa 250 EUR 3 000 EUR 1 500 / 1 500 EUR 200 EUR
Union 200 – 550 EUR 2 500 – 7 500 EUR 2 500 EUR 6 000 EUR 10 000 / 10 000 EUR
Uniqa 250 – 1 000 EUR 30 000 / 10 000 EUR
Wüstenrot 200 – 800 EUR 4 000 EUR 4 000 EUR 35 000 / 35 000 EUR