NovinkyCestovanie

Ako si vybrať poistenie do zahraničia

17. júna 2022

Zdroj: Uniqa

Ako si vybrať najlepšie cestovné poistenie s dobrým krytím? Poistenie pri ceste do zahraničia by malo byť dnes samozrejmosťou. Veľa ľudí sa však stále spolieha na to, že sa im nič nestane a ak by predsa, využijú svoje bežné zdravotné poistenie. Nikdy však neviete, čo sa vám môže prihodiť a ako bude potrebné problém na mieste riešiť. Aj keď cestujete len na pár dní v rámci Európskej únie, poistite sa. Predídete tým značným nákladom, ktoré budete musieť platiť z vlastného vrecka.

Ako funguje bežné slovenské poistenie v zahraničí?

Ak cestujete v rámci EÚ, väčšinou vám bude pri zdravotných ťažkostiach alebo úrazoch stačiť bežné zdravotné poistenie. Do zahraničia si preto určite vždy pribaľte preukaz poistenca alebo Európsky preukaz zdravotného poistenia pre prípad, že by ste sa ním museli preukázať. Občanom EÚ musí byť poskytnutá neodkladná zdravotná starostlivosť v rovnakom rozsahu, na akú majú nárok miestni občania. Ak je lekárske ošetrenie v danej krajine zadarmo, budete ho mať zadarmo aj vy. Ak je platené, alebo pokiaľ je pacientom účtovaná spoluúčasť, budete ho musieť zaplatiť tiež. Nezabúdajte však, že už regulačné poplatky môžu byť drahšie ako samotné komerčné poistenie do zahraničia, ktoré by ich bez problémov pokrylo.

Ďalším dôvodom, prečo sa pri cestách po EÚ nespoliehať len na bežné zdravotné poistenie je skutočnosť, že ho nemôžete využiť na účely záchranných akcií, poplatky za hospitalizáciu, repatriáciu späť na Slovensko alebo na ošetrenie v súkromných zdravotníckych zariadeniach. Ak chcete byť v týchto a iných prípadoch chránení, uzatvorte si pre každú cestu do zahraničia kvalitné poistenie. Pri ceste mimo EÚ je to dokonca nutnosť.

Prečo je pri poistení dôležitý rozsah krytia?

V súčasnosti je veľmi dôležité, aby poistenie poskytovalo krytie aj pre Covid-19 a s ním spojenú karanténu. Krytie Covidu z cestovného poistenia sa v rôznych poisťovniach môže líšiť.

Poistka by mala zahŕňať aj ošetrenie zubným lekárom (aj tu si skontrolujte limity plnenia, pretože zubná starostlivosť je v zahraničí veľmi drahá), pripoistenie úrazu pre prípad trvalých následkov a transport zo zahraničia na Slovensko.

Dajte si pozor na poistné limity, t. j. do akej výšky vám poisťovňa jednotlivé položky preplatí. U nás sme zvyknutí na bezplatné lekárske služby, no v západnom svete môžu byť liečebné náklady astronomické. Najdrahšími krajinami sú v tomto smere USA a Kanada, kde sa nezriedka väčšie zdravotné komplikácie spojené s operáciou, hospitalizáciou a leteckou repatriáciou vyšplhajú aj nad pol milióna EUR.

Veľmi drahé bývajú hlavne záchranné akcie, najmä v krajinách s menej vyspelou infraštruktúrou, ak postihne nehoda turistu v odľahlých končinách. Ich krytie si postrážte, najmä ak sa budete venovať náročným športom. Ak sa teda chystáte venovať rizikovejším športom, ako napríklad rafting alebo kayaking v tečúcich vodách s vyšším stupňom obťažnosti, dopoistite si rizikovú športovú činnosť. A zistite si tiež, aké športy sú nepoistiteľné, pretože na ne majú poisťovne výluky z cestovného poistenia.

Aké kritériá sú dôležité pri výbere?

Vyberajte si spomedzi rokmi overených, stabilných a spoľahlivých poisťovní. Kým poistenie uzavriete, preštudujte si, na čo sa vzťahuje a skontrolujte si výšku poistných limitov. Dôležitá  môže byť pre vás aj cena. Tá závisí aj od vašej cieľovej destinácie. Poistenie v Európe stojí pár eur na deň. Čím vzdialenejší a exotickejší je cieľ vašej cesty, tým bude poistenie drahšie.

Pripoistenie zodpovednosti za škodu

Súčasťou poistných balíkov cestovného poistenia s vyšším rozsahom krytia je okrem poistenia liečebných nákladov, asistencie, poistenia úrazu a batožiny aj mimoriadne dôležité pripoistenie zodpovednosti. Z neho uhradí poisťovňa škodu na majetku alebo ujmu na zdraví, ktorú neúmyselne spôsobíte tretej osobe v cudzine. Vzhľadom na to, že najmä v západnom svete dokážu ľudia svoje nároky uplatňovať veľmi dôsledne, môže vám toto poistenie výrazne pomôcť v prípadoch, ak dieťa zhodí a poškodí tovar z regálu v predajni, zhodíte napríklad kvetináč z balkóna na zaparkované auto, alebo pri športe nechtiac zraníte inú osobu.