NovinkyCestovanie

Union online poistenie do zahraničia

27. júla 2022

Cestujete na dovolenku a rozmýšľate, ktoré cestovné poistenie si vybrať? Spoľahlivou voľbou môže byť pre vás Union cestovné poistenie. Zameriame sa teraz na krátkodobé poistenie, ktoré je medzi záujemcami najvyhľadávanejšie. Uzatvoriť si ho môžete už od jedného dňa, aj s okamžitou platnosťou.

Čo všetko mi Union online poistenie ponúka?

Základom krátkodobého Union online poistenia je krytie liečebných nákladov. Kryje nevyhnutné liečebné náklady v zahraničí následkom akútnej choroby, úrazu, prípadne smrti. Krátkodobé poistenie nemá stanovený horný limit poistného plnenia. Avšak cenové obmedzenia sú napríklad pri zuboch, zdravotných pomôckach, ubytovaní sprevádzajúcej osoby a podobne.

K liečebným nákladom si dovolenkári najčastejšie prikupujú poistenie úrazu, batožiny a zodpovednosti za škodu. Batožinu si môžete poistiť na sumu 1 000 až 4 000 EUR. Poistenie vám zabezpečí finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo krádeži. Vzťahuje sa aj na cestovné doklady.

Poistenie úrazu sa vzťahuje na úrazy počas vašej dovolenky v zahraničí. Trvalé následky sú kryté do výšky 25 000 EUR, smrť v dôsledku úrazu do 15 000 EUR.

Krytie zodpovednosti za škodu sa vám môže zísť v prípade, ak niekomu v zahraničí spôsobíte škodu. V tom prípade vám Union online poistenie môže pomôcť do výšky 300 000 EUR pri škodách na zdraví a 150 000 EUR pri škodách na majetku.

Okrem uvedených pripoistení si môžete k základu prikúpiť aj pripoistenie storna, do hôr (limit 50 000 EUR), domáceho miláčika (1 000 EUR), dovolenkovej domácnosti (20 000 EUR) alebo asistenciu pre vaše auto (2 500 EUR) alebo nepojazdný bicykel (400 EUR). Pripoistiť si môžete aj nečakaný pobyt v nemocnici (20 EUR/deň).

Čo v prípade Covidu?

Náklady v súvislosti s ochorením Covid-19 sú kryté formou pripoistenia Pandemic. Liečebné náklady sú limitované sumou 50 000 EUR. Kryté sú aj náklady na ubytovanie v prípade karantény do výšky 50 EUR / noc (maximálne na 14 nocí). Náklady na dopravu do SR po karanténe sú hradené do výšky 750 EUR / osobu.

Pri poistení storna zájazdu kryje pripoistenie Pandemic okrem karantény aj zrušenie cesty z dôvodu nevyhovujúceho zdravotného stavu pri nástupe do hromadného dopravného prostriedku.

Kde si viem Union online poistenie uzatvoriť?

Union online cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pomocou kalkulačky cestovného poistenia. Zobrazí vám porovnanie cestovného poistenia aj s ďalšími poisťovňami na trhu a sami sa rozhodnete, čo je pre vás najlepšie. Union navyše ponúka pre poistencov svojej zdravotnej poisťovne zľavu vo výške 50 %, čo z vášho poistenia urobí cenovo ešte výhodnejšiu ponuku.