NovinkyCestovanie

Európsky preukaz zdravotného poistenia

21. júla 2023

Zdroj: Union

Poisťovňa Union upozorňuje – Európsky preukaz zdravotného poistenia nie je to isté ako cestovné poistenie.

Dovolenková sezóna vrcholí a s ňou ruka v ruke aj počet poistných udalostí, ktoré sa klientom a klientkam stanú práve počas pobytov v zahraničí. Union poisťovňa upozorňuje, že medzi Európskym preukazom zdravotného poistenia a komerčným cestovným poistením sú značné rozdiely v krytí nákladov, ktoré môžu klientelu v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí postihnúť.

„Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania Európskej únie nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci a poistenky. To znamená, že ak sa platí za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec príslušnej krajiny. Spoluúčasť sa týka napríklad zdravotnej starostlivosti v Grécku, Francúzsku či Taliansku, či už ako súčasť ošetrenia alebo ako úhrada liekov. Ak by bol v prípade vážnych situácií potrebný prevoz poisteného naspäť na Slovensko, repatriácia zo zahraničia nie je v rámci EPZP hradená vôbec, teda tieto náklady znáša priamo poistený,“ informuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia pokrýva všetky náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prevoz na územie Slovenskej republiky. V prípade úmrtia kryje poistenie prevoz telesných pozostatkov. Kým sa ošetrenie na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia poskytuje len u lekára v štátnych zariadeniach, komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v ambulanciách súkromných lekárov a lekárok.

„Pri plánovaní dovolenky mimo Európskej únie jednoznačne odporúčame poistenie, Európsky preukaz zdravotného poistenia je v krajinách ako Turecko či Egypt zbytočný. Dôležité je však spomenúť aj to, že komerčné poistenie kryje náklady spojené s ošetrením pri náhlej zmene zdravotného stavu ako je ochorenie, či úraz. Pri existujúcich ochoreniach preto odporúčame, aby si klienti a klientky zobrali všetky potrebné lieky na dovolenku so sebou,“ dodáva Baluchová.

Európsky preukaz zdravotného poistenia

 • platí len v EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku
 • kryje zdravotnú starostlivosť v štátnom zdravotníckom zariadení
 • kryje zdravotnú starostlivosť podľa lokálnych podmienok (spoluúčasť pacienta, doplatky za lieky)
 • nekryje prevoz naspäť na územie SR ani repatriáciu telesných pozostatkov
 • neposkytuje asistenčnú pomoc
 • úhrada nákladov prebieha medzi zdravotnými poisťovňami

Komerčné poistenie

 • platí na celom svete, v krajine podľa výberu uzavretej územnej platnosti poistenia klienta
 • kryje zdravotnú starostlivosť aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach
 • pokrýva všetky nevyhnutné náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie
 • kryje prevoz naspäť na územie SR aj repatriáciu telesných pozostatkov
 • neobmedzená asistenčná služba
 • lekár môže vyžadovať priamu úhradu nákladov za ošetrenie