Poistenie právnej ochrany k PZP poisteniu Wüstenrot poisťovne

Poistenie PZP si môžete v poisťovni Wüstenrot rozšíriť aj o poistenie právnej ochrany. Predmetom poistenia je ochrana oprávnených právnych záujmov vodiča a spolucestujúcich osôb v súvislosti s povinným zmluvným poistením.

V rámci poistenia právnej ochrany poisťovňa poskytuje:

  • telefonickú službu právnych informácií v prípade všeobecných právnych otázok, nejasností alebo v rámci prevencie sporov
  • poradenskú službu poskytujúcu pomoc, podporu a rady za účelom prevencie vzniku sporu alebo vyriešenia poistnej udalosti mimosúdnou cestou
  • právnu asistenčnú službu poskytujúcu pomoc, podporu, rady a právnu asistenciu za účelom vyriešenia poistnej udalosti v mimosúdnom, súdnom a exekučnom konaní

Poistenie právnej  ochrany sa uzatvára na poistnú sumu 35 000 EUR. Ročné poistné je 36 EUR. Výpočet PZP s poistením právnej ochrany si môžete urobiť pomocou online kalkulačky PZP, ktorá vám cenu PZP porovná aj s ostatnými produktami na trhu.

Poistenie sa vzťahuje na:

  • ochranu a uplatňovanie oprávnených občiansko-právnych nárokov v sporoch o náhradu škody
  • obhajobu v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní pri oprávnených nárokoch
  • ochranu a uplatňovanie oprávnených právnych záujmov vzniknutých na základe poistných zmlúv s inými poisťovňami

Wüstenrot poistenie právnej ochrany sa v rámci PZP poistenia vzťahuje na poistné udalosti na území Európskej únie, Čiernej Hory, Macedónska, Chorvátska, Srbska a Turecka. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia auta. Pre poistenie právnej ochrany je dojednaná čakacia doba tri mesiace od začiatku poistenia. Čakacia doba sa netýka náhrady škody, trestného, priestupkového a správneho práva.

Wüstenrot PZP pripoistenia

Okrem poistenia právnej ochrany si k Wüstenrot PZP na auto môžete uzatvoriť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb a poistenie skiel auta.