Úrazové poistenie – porovnanie PZP pripoistenia

V rámci poistenia PZP si môžete uzatvoriť aj úrazové poistenie (všetky poisťovne okrem ČSOB). Poistenie úrazu môže byť ponúkané ako súčasť existujúceho balíka poisťovne alebo vo forme pripoistenia.

Poistenými môže byť iba vodič auta alebo aj spolucestujúce osoby (celá posádka). Maximálny počet poistených osôb býva totožný s počtom sedadiel podľa technického preukazu auta.

Úrazové poistenie pri PZP sa uzatvára pre prípad trvalých následkov úrazu alebo smrti následkom úrazu. Poistným plnením môže byť aj doba nevyhnutného liečenia po úraze (Generali, Union).

Poistenie sa vzťahuje na úrazy pri prevádzke auta (nastupovanie, vystupovanie, jazda, krátkodobá zastávka, odstraňovanie porúch a podobne). K hlavnému poisteniu PZP si ho môžete dokúpiť pri výpočte v kalkulačke PZP. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cien PZP poistenia všetkých poisťovní a zoradí od najlacnejšieho PZP po najdrahšie. Pri uzatváraní úrazového poistenia si pozrite podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.

 

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné Územná platnosť
 Allianz PZP vodič / celá posádka 6 000 / 12 000 EUR 3 000 / 6 000 EUR Comfort / Plus, Extra, Max Európa
 AXA PZP vodič 10 000 / 20 000 EUR 5 000 / 10 000 EUR Plus / Premium Európa + Turecko
 ČSOB PZP
 Generali PZP celá posádka 6 000 EUR 6 000 EUR v balíkoch L a XL Európa + Turecko
 Groupama PZP vodič 2 000 EUR 2 000 EUR verejný prísľub podľa Zelenej karty
 Komunálna poisťovňa PZP celá posádka 3 320 EUR 3 320 EUR verejný prísľub Európa
 Kooperativa PZP celá posádka 1 500 EUR 1 500 EUR verejný prísľub Európa
 Union PZP vodič / celá posádka 10 000 EUR 10 000 EUR 23,40 / 44,52 EUR Európa
 Uniqa PZP vodič 30 000 EUR 10 000 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
 Wüstenrot PZP celá posádka 35 000 EUR 35 000 EUR 24 EUR Eurôpa

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch

Viac informácií o poistení úrazu v jednotlivých poisťovniach: