Poistenie odcudzenia auta – porovnanie PZP pripoistenia

Poisťovne ponúkajú v rámci svojho PZP aj doplnkové pripoistenia. Jedným z nich je aj poistenie odcudzenia vozidla, jeho časti alebo príslušenstva. Poistenie môže byť súčasťou existujúceho balíka poisťovne (Allianz) alebo vo forme pripoistenia.

Pri jednotlivých poisťovniach je dôležité pozrieť si aj výluky z poistenia. Poistenie sa nemusí vzťahovať napríklad na mobilné telefóny, rádiostanice, odnímateľné navigácie, výpočtovú a audiovizuálnu techniku, nosiče dát a podobne.

Odcudzením je úmyselné a protiprávne konanie ako krádež, lúpež alebo neoprávnené používanie, prípadne pokus o uvedené činy.

Poisťované auto musí byť dostatočne zabezpečené a zabezpečenie musí byť funkčné. V prípade poistnej udalosti je potrebné mať k dispozícii policajnú správu a všetky kľúče a ovládače od auta a zabezpečovacích zariadení.

Poistenie odcudzenia auta si môžete k hlavnému poisteniu prikúpiť v online PZP kalkulačke. Výpočet a porovnanie cien poistenia s ostatnými poisťovňami je rýchle a na pár klikov. Pri uzatváraní poistenia si nezabudnite pozrieť podmienky poistenia konkrétnej poisťovne.

 

Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
 PZP Allianz cena auta v balíkoch Extra a Max podľa PZ Európa
 PZP AXA 5 000 EUR 37,80 EUR 80 EUR Európa + Turecko
 PZP ČSOB 4 000 EUR 33,50 EUR 0 % SR
 PZP Generali 4 000 EUR 28,50 EUR 5 %, min 100 EUR SR
 PZP Groupama
 PZP Komunálna poisťovňa 2 500 / 5 000 EUR 25 / 50 EUR 100 EUR podľa Zelenej karty
 PZP Kooperativa
 PZP Union 6 000 EUR 25,92 EUR 10 % Európa
 PZP Uniqa
 PZP Wüstenrot

Bližšie informácie o jednotlivých produktoch

Viac informácií o poistení odcudzenia auta v jednotlivých poisťovniach: