Poistenie čelného skla v Komunálnej poisťovni

PZP Komunálnej poisťovne môžete rozšíriť aj o poistenie čelného skla. Vzťahuje sa na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla. Škodová udalosť môže nastať v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneným užívaním, odleteného kameňa a podobne. Komunálna poisťovňa poisťuje čelné sklo pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 (do 3,5 t). Je možné ho uzavrieť pri obidvoch variantoch poistného krytia priamo v online kalkulačke PZP.

Komunálna poisťovňa v poistení pre čelné sklo nekryje škody na iných častiach vozidla vzniknutých súčasne s poškodením alebo zničením čelného skla. Poistené takisto nie sú diaľničné známky na skle, navigácie alebo iné zariadenia pripevnené na skle, spätné zrkadlá a ostatné zasklenie vozidla.

Poistenie čelného skla sa v Komunálnej poisťovni uzatvára na sumu 200 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 400 EUR (cena poistenia 35 EUR) so spoluúčasťou 20 EUR. Ak oprava neprekročí sumu 60 EUR, spoluúčasť sa neplatí.

Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Poistenie platí na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

V prípade uzatvorenia ďalších pripoistení (zrážka so zverou alebo krádež vozidla) môžete získať zľavu do výšky 10 %. Jednotlivé pripoistenia spolu s poistnou sumou si viete jednoducho vybrať v online kalkulačke, ktorá vám zobrazí PZP porovnanie aj s ostatnými ponukami na trhu.

Komunálna poisťovňa a poistenie čelného skla u konkurencie

Pripoistenie čelného skla môžete okrem Komunálnej poisťovne získať aj v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Union, Uniqa a Wüstenrot. Uzatvoriť si ho môžete priamo v rámci online kalkulačky. Výpočet je rýchly a na pár klikov. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie jednotlivých poisťovní na jednom mieste a zoradí od najlacnejšieho po najdrahšie. Sami si vyberiete pre vás to najlepšie poistenie.

Predmet poistenia Poistné krytie Ročné poistné Spoluúčasť Územná platnosť
Allianz všetky okná cena okna v balíkoch Extra a Max 100 EUR Európa
AXA všetky okná 400 – 1 600 EUR 38,80 – 171,70 EUR 80 EUR Európa + Turecko
ČSOB všetky okná 150 – 1 000 EUR 20 – 135,50 EUR 10 % ako hlavné poistenie
Generali čelné sklo 120 – 1 000 EUR 17,10 – 104,50 EUR 10 % Európa + Turecko
Groupama
Komunálna poisťovňa čelné sklo 200 / 400 EUR 20 / 35 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Kooperativa
Union všetky okná 200 – 550 EUR 36,84 – 73,80 EUR 10 % Európa
Uniqa čelné sklo 250 – 1 000 EUR 25 – 100 EUR 0 % podľa Zelenej karty
Wüstenrot všetky okná 200 – 800 EUR 45 – 85 EUR 10 % Európa