Poistenie čelného skla v online PZP Komunálnej poisťovne

online PZP od Komunálnej poisťovne je možné pripoistiť si aj poistenie čelného skla. Poistenie sa vzťahuje na náhodné poškodenie alebo zničenie čelného skla poisteného vozidla. Škodová udalosť môže nastať v prípade havárie, živelnej udalosti, vandalizmu, neoprávneným užívaním, odleteného kameňa a podobne.

Poistenie sa uzatvára pre motorové vozidlá kategórie M1 a N1 (do 3,5 t). Je možné ho uzavrieť pri obidvoch variantoch poistného krytia (Garant Plus a Eurogarant Plus).

Poistenie sa nevzťahuje na škody na iných častiach vozidla vzniknutých súčasne s poškodením alebo zničením čelného skla. Poistené takisto nie sú diaľničné známky na skle, navigácie alebo iné zariadenia pripevnené na skle, spätné zrkadlá a ostatné zasklenie vozidla.

Poistenie čelného skla je uzatvárané na sumu 200 EUR (cena poistenia 20 EUR) alebo 400 EUR (cena poistenia 35 EUR) so spoluúčasťou 20 EUR. Ak oprava neprekročí sumu 60 EUR, spoluúčasť sa neplatí.

V prípade uzatvorenia ďalších pripoistení PZP (poistenie stretu so zverou alebo poistenie krádeže vozidla) je možné získať zľavu do výšky 10 %. Jednotlivé pripoistenia spolu s poistnou sumou si viete jednoducho vybrať v PZP kalkulačke, ktorá vám zobrazí porovnanie cien poistenia aj s ostatnými ponukami na trhu.

Začiatok a koniec poistenia čelného skla je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia auta. Poistenie je platné na území členských štátov Európskej únie a ďalších štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Porovnanie poistenia skiel

Okrem Komunálnej poisťovne ponúkajú v rámci PZP poistenie skiel aj AllianzAXA, ČSOB, Generali, Union, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia skla a vyberte si pre vás to najlepšie.