NovinkyMajetok

Ako si vybrať ideálne poistenie pre vašu domácnosť?

16. mája 2022

Zdroj: Uniqa

Či už bývate vo vlastnom alebo v nájme, váš domov je miestom, kde sa cítite pohodlne a bezpečne. Aby ste sa nemuseli báť ani o majetok, ktorý v ňom máte, oplatí sa dohodnúť si poistenie domácnosti. Zhrnuli sme pre vás, ako také poistenie funguje a aj tipy, na čo sa zamerať pri jeho výbere.

Prvé dôležité rozlíšenie – poistenie vašej nehnuteľnosti nie je poistením domácnosti. Kým poistením nehnuteľnosti (domu alebo bytu) chránite budovu a jej stavebné súčasti, poistenie vašej domácnosti naopak pokrýva vnútorné zariadenie a osobné veci. Rozsah poistenia pritom môže byť široký. Poisťovňa uhradí nielen škody spôsobené živelnými udalosťami, ale napríklad aj krádežou alebo náhodným rozbitím. Ak bývate vo vlastnom a chcete mať poistkou pokryté všetko hnuteľné aj nehnuteľné, zvoľte balíček s poistením domu alebo bytu a domácnosti.

Ako vybrať ideálne poistenie

Zamerajte sa predovšetkým na to, pred akými udalosťami vás poistenie chráni, aká je výška limitov poistného plnenia, aké situácie nie sú poistením kryté, prípadne na spoluúčasť pri škode. Ideálne poistenie môžete nastaviť presne na mieru, podľa vašich potrieb a so zahrnutím všetkých prípadných rizík, ktoré môžu ohroziť vašu domácnosť. Nezabudnite sa informovať aj o ponuke asistenčných služieb. Tie sú dostupné nonstop a pomôžu vám vyriešiť nejednu zložitú situáciu.

V rámci poistenia treba určiť hodnotu, na ktorú svoju domácnosť poistíte. Poistná suma je súčtom hodnôt všetkých osobných vecí a ďalšieho vybavenia bytu, t. j. spotrebičov, nábytku, oblečenia, umeleckých diel, cenností, vecí v nebytových priestoroch. Je to suma, za ktorú by ste si mohli pri závažnej udalosti (napr. pri požiari, povodni a pod.) znovu nadobudnúť domácnosť, a to v rovnakom štandarde ako pred škodou. Pre niektoré udalosti môžu v poistnej zmluve existovať limity. Ich výška určuje, akú maximálnu sumu vám poisťovňa vyplatí napr. pri náhodnom rozbití okna, pri krádeži cenností alebo pri inej špecifickej škode.

Dajte si pozor, v akých cenách sa má poistné plnenie vyplácať. Je to časová, bežná alebo nová cena? Nová cena je suma, ktorá je potrebná na znovunadobudnutie veci rovnakého druhu a kvality v danom mieste a čase. Nová cena býva pri plnení poisťovne najčastejšia. Časová cena zohľadňuje prípadné opotrebenie veci, teda aj zníženie jej hodnoty. Za bežnú alebo trhovú cenu by ste potom vec aktuálne predali (napr. cennosť alebo hodnotný umelecký predmet).

Čo poistenie zahŕňa

Poistenie sa vzťahuje na zariadenie a osobné veci v rodinnom dome, byte, veci uložené v garáži, pivnici, rekreačnej chate alebo chalupe. Poistiť si môžete aj záhradné vybavenie, gril, nábytok, bazén, obrazy, starožitnosti a pod. Okrem toho poistenie platí po celej Európe a vzťahuje sa na veci, ktoré máte pri sebe a v ubytovacom zariadení (hotel, penzión). Vzťahuje sa aj na veci študentov bývajúcich na internátoch.

Na rýchlejšie vybavenie prípadnej škody si hodnotné veci odfoťte a odložte si aj doklady o ich nákupe. Ak hodnota vašej domácnosti časom narastie, napríklad v prípade nákupu nového vybavenia domácnosti alebo rekonštrukcie, informujte poisťovňu a sami zvýšte celkovú poistnú sumu. Len tak bude úroveň vášho poistenia maximálna a nedôjde k prípadnému podpoisteniu. Zmluvu ideálne každé 2 až 3 roky aktualizujte.

Ideálne poistenie vašej nehnuteľnosti a domácnosti môže zahŕňať aj poistenie týkajúce sa zodpovednosti za škodu. Napríklad ak spadne uvoľnená škridla z vašej strechy na zaparkované susedovo auto, alebo ak dôjde k majetkovej škode alebo k poškodeniu zdravia suseda, ktorú spôsobí svojou činnosťou poistená alebo spolupoistená osoba.

Pripoistenie na mieru

V rámci poistenia domácnosti si môžete dohodnúť aj ďalšie pripoistenia, ktoré vám pomôžu v nepríjemných situáciách. Môže to byť napríklad skrat elektromotora, prepätie, vonkajší vandalizmus alebo hnuteľné veci na pozemku a terase.

K poisteniu domácnosti si môžete dohodnúť aj kybernetické pripoistenie. To vás ochráni nielen v súvislosti s nákupmi online, ale aj s prípadným poškodením povesti prostredníctvom sociálnych sietí – ohováranie, vyzradenie informácií o osobnom živote a pod. Získate tiež technickú IT podporu, ktorá sa hodí pri napadnutí domáceho počítača hackerom alebo vírusom. Postará sa o zmazanie správ, zablokovanie profilu internetového útočníka alebo zmenu hesiel a prístupov, dokonca ponúka aj pomoc právnika.

Rekapitulácia ideálneho poistenia domácnosti

Pri výbere poistenia vždy zvážte všetky potenciálne riziká, ktoré vašej domácnosti hrozia a krytie vyberajte podľa svojich konkrétnych potrieb. Neriaďte sa len cenou poistenia. Venujte čas vyčísleniu hodnoty vášho vybavenia a osobných vecí, ktoré doma máte. Podľa toho si potom už jednoducho vyberiete z ponuky produktov ten, ktorý vám bude najviac vyhovovať. Informujte sa aj o asistenčnom servise, ktorý môže veľmi pomôcť nielen v núdzi.