NovinkyMajetok

Ako na poistenie nového bytu a domácnosti

11. mája 2022

Zdroj: Uniqa

Konečne sa vám po rokoch v podnájme podarilo našetriť a presťahovať sa do svojho vlastného vytúženého bytu. Nielen nákup, ale aj prípadná rekonštrukcia a vybavenie bytu predstavujú veľkú, možno dokonca najväčšiu investíciu vo vašom živote. Oplatí sa preto myslieť aj na poistenie nového bytu, ktoré váš domov a majetok pomôže dostatočne chrániť.

V rámci EÚ sa Slovensko z hľadiska nájomného bývania umiestňuje takmer na konci rebríčka. V podnájme býva iba 9 % obyvateľstva. Tento druh bývania sa považuje skôr za dočasné riešenie, kým si mladí ľudia zaobstarajú bývanie vo vlastnom byte či rodinnom dome.

Ak bývate vo vlastnom dome, resp. byte alebo ho prenajímate, nemalo by vám uniknúť poistenie nehnuteľnosti, pretože práve to dokáže vašu investíciu ochrániť proti najväčším škodám. Je potrebné poistiť si aj domácnosť, a to bez ohľadu na to, či bývate vo vlastnej nehnuteľnosti alebo v nájme. Výdaje, ktoré vám môže poistenie nového bytu a domácnosti v budúcnosti ušetriť, sú skutočne nemalé a do optimálneho poistenia sa oplatí investovať.

Prečo je dôležitý rozsah krytia poistenia?

Pri výbere poistenia sledujte, čo všetko poistná zmluva pokrýva a do akej výšky a overte si aj prípadnú spoluúčasť na poistnej udalosti. Poistenie kryje hlavne živelné pohromy vrátane požiaru, výbuchu alebo povodne. Ďalej tiež vlámanie, vandalizmus alebo škody spôsobené únikom vody. Časté sú aj náhodné škody, napríklad rozbitie okna, poškodenie fasády či elektrické prepätie. Možno máte pocit, že sa vám taká vec nemôže stať, istotu však nemôže mať naozaj nikto.

Zvážte aj poistenie týkajúce sa zodpovednosti, a to nielen v prípade, že máte deti alebo domácich miláčikov. Poistenie totiž kryje nielen škody, ktoré vznikli pri prevádzke domácnosti jej členmi, ale aj pri rekreačnom športe či iných aktivitách. Patrí sem aj pád snehu zo strechy domu na cudzie osoby alebo vozidlá. Toto poistenie sa oplatí majiteľovi nehnuteľnosti, aj jeho užívateľom.

Prudký rast cien stavebného materiálu a nehnuteľností sa premieta aj do poistenia majetku. Aby nedochádzalo k podpoisteniu, teda k možnému zníženiu poistného plnenia pri škode, je potrebné poistné sumy pravidelne upravovať. Aj sto rokov starý dom, ktorý je udržiavaný a v dobrom technickom stave, je poistený na novú cenu, teda na cenu výstavby úplne nového domu. Využite preto túto možnosť a zmluvu pravidelne aktualizujte.

Aký je rozdiel medzi poistením bytu, domu a domácnosti?

Oboje je poistením nehnuteľnosti – vrátane všetkých stavebných súčastí, prípadne garáže, bazénu, záhradného domčeka, oplotenia atď. Rozdiel je iba v objekte poistenia. Bytom sa rozumie jedna bytová jednotka a zodpovedajúci spoluvlastnícky podiel spoločných priestorov bytového domu. Pod poistením domu rozumieme poistenie pre rodinný dom, chatu alebo chalupu. Poistenie domácnosti kryje v domoch aj bytoch vnútorné zariadenie, vybavenie a osobné veci. Patrí sem však aj exteriérový nábytok, slnečník, gril, altánok a iné záhradné vybavenie. Kompletné poistenie by malo kryť nielen nehnuteľnosť, ale aj zariadenie domácnosti.

Aké kritériá sú dôležité pri výbere

Pri rozhodovaní o poistení si ujasnite, čo všetko chcete mať poistené a pred akými rizikami chcete svoj majetok ochrániť. Či vám bude stačiť ochrana proti tým najväčším kalamitám (požiar, povodeň, víchrica), alebo aj udalostiam, ktoré obyčajne nespôsobia fatálne škody. Medzi tie patrí rozbitie sklenených plôch, následky prepätia, zatečenie atmosférických zrážok a podobne.

Rozhodujúcim faktorom môže byť aj ponuka asistenčných služieb ponúkaných v rámci poistenia zadarmo. Nikdy neviete, kedy sa vám bude hodiť zámočník, inštalatér, opravár domácich spotrebičov alebo náhradné ubytovanie. To všetko máte k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni.