Havarijné poistenie

Kalkulačka pre online porovnanie havarijného poistenia

Vyhľadanie vozidla
?
Typ auta
Továrenská značka
?
Model auta
?
Objem motora
?
Výkon motora
?
Celková hmotnosť
?
Rok Výroby
?
VIN (číslo karosérie)
?
Typ karosérie
?
Palivo
?
Prevodovka
?
Cena nového vozidla
?
Aktuálna cena vozidla
?
Počet sedadiel
?
Začiatok poistenia
Držiteľ vozidla
?
Dátum narodenia držiteľa
?
PSČ a mesto trvalého bydliska
?
Doba nezavinenia nehody
?
Počet nehôd za posledné 3 roky
?
E-mail
?
Telefón
?

Havarijné poistenie

Okrem nehody ohrozujú vaše auto aj krádež, vandalizmus či prírodné živly. Komplexné poistenie vášho auta zabezpečuje práve havarijné poistenie (nazývané tiež kasko poistenie).

Koľko stojí havarijné poistenie? Kalkulačka pre havarijné poistenie vám zobrazí porovnanie poistenia jednotlivých poisťovni a pomôže ušiť si ho na mieru presne podľa vašich potrieb. Cena za havarijné poistenie vám je k dispozícii už po zadaní základných parametrov auta.

Havarijné poistenie si môžete na našej stránke aj uzatvoriť a zaplatiť priamo na účet vybranej poisťovne. Ak by ste predsa len potrebovali pomôcť, môžete sa na nás obrátiť telefonicky alebo vám poradí osobne niektorý z našich odborníkov.

Ponúkame vám širokú ponuku poistenia pre vaše auto cez internet. Výpočet havarijného poistenia si môžete doplniť aj o PZP prípadne GAP poistenie, ktoré chráni hodnotu vášho auta pri totálnej škode.

Havarijné poistenie auta v jednotlivých poisťovniach

Allianz havarijné poistenie je súčasťou najvyššieho balíka poistného krytia Max poistenia MOJE AUTO. Havarijné poistenie kryje škody na aute, jeho častiach a príslušenstve, ktoré vzniknú následkom pôsobenia náhlych a náhodných vonkajších udalostí a spôsobia jeho mechanické poškodenie.

Kooperativa havarijné poistenie si môžete uzatvoriť v rámci poistenia Auto Komplet alebo ako súčasť komplexného poistenia vozidiel AutoMat. Poistenie vám poskytuje poistnú ochranu vášho auta v prípade havárie, poškodenia, zničenia alebo krádeže. K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj doplnkové pripoistenia.

Generali havarijné poistenie Automax kryje škody na vašom motorovom vozidle vrátane príslušenstva tvoriaceho jeho štandardnú a povinnú výbavu. Poistenie sa uzatvára so spoluúčasťou a v základe kryje riziká havárie, živlu, vandalizmu a odcudzenia. Základné havarijné poistenie si môžete rozšíriť o doplnkové pripoistenia.

ČSOB havarijné poistenie Auto Partner kryje škody na vašom vozidle vrátane jeho štandardnej výbavy spôsobené haváriou, živelnou udalosťou, vandalizmom, hlodavcami a odcudzením.

Čo všetko môže vaše havarijné poistenie kryť?

Porovnanie havarijného poistenia vám zobrazí nielen cenu základného poistenia, ale môžete si vybrať zo širokej ponuky poistného krytia a asistenčných služieb.

Havária

Havarijné poistenie kryje škody vzniknuté na vašom aute po zrážke dvoch vozidiel alebo po náraze na akúkoľvek prekážku bez ohľadu na to, kto nehodu zavinil.

Krádež auta

Poistiť sa môžete pre prípad krádeže celého vozidla alebo len jeho časti, napríklad autorádia.

Živelné riziká

Pri správne zvolenom poistení si ľahko poradíte aj s následkami požiaru, krupobitia, pádu stromu či stožiaru, zosuvu pôdy, povodne, výbuchu a podobne.

Zrážka so zverou

Zrážka so zverou, či už je to srnka, diviak alebo zajac, je pomerne častou a veľakrát nebezpečnou nehodou, ktorých na našich cestách pribúda. Havarijné poistenie môže kryť aj proti takémuto poškodeniu vášho auta.

Vandalizmus

Týmto poistením sa kryjete voči škodám, ktoré na vašom aute vzniknú úmyselným poškodením treťou osobou.

Sklo

Ak vám na skle vzniknú akékoľvek náhodné škody, poisťovňa vám môže uhradiť opravu alebo výmenu skla.

Batožina

Havarijné poistenie môže kryť aj poškodenie, zničenie alebo odcudzenie štandardnej batožiny (nezahŕňa teda napríklad elektroniku) z batožinového priestoru pri vzniku poistnej udalosti.

Úraz prepravovaných osôb

Seba ale aj spolujazdcov môžete poistiť pre prípad smrti následkom úrazu, trvalých následkov úrazu alebo nevyhnutného liečenia po úraze.

Poškodenie káblov hlodavcami

V rámci poistenia môžete mať poistené aj ohryzenie káblov, hadíc či izolačného materiálu hlodavcami, ktoré vnikli do vozidla.

Asistencia

Ponuka pomoci pri nehode alebo po poruche auta je veľmi rôznorodá. Poisťovne vám môžu zabezpečiť opravu na mieste alebo odtiahnutie auta do servisu, pokračovanie v ceste, prípadne prenocovanie.

Náhradné vozidlo

Po poistnej udalosti, napríklad počas opravy auta, vám môže poisťovňa preplatiť náklady na požičanie náhradného vozidla rovnakej kategórie na vopred určenú dobu.

Porovnanie havarijného poistenia

Čo všetko zohľadniť pri výbere poistenia? Naša kalkulačka pre havarijné poistenie vám pri porovnaní pripomenie, čo všetko treba pri výbere poistenia brať do úvahy.

Rozsah poistného krytia

Či sa vám oplatí poistiť všetky typy škôd na vašom aute (následkom havárie, živelnej udalosti, krádeže, vandalizmu) závisí od jeho ceny a vašich vodičských skúseností.

Pripoistenia

Základné havarijné poistenie si môžete rozšíriť aj o doplnkové krytia. Dajú sa tak zohľadniť napríklad spoluúčasť pri škodách na čelnom skle, činnosť vozidla ako pracovného stroja, ale aj rozšíriť asistenčné služby, pridať poistenie prepravovaných osôb, batožiny, náhradného vozidla, finančnej straty a podobne.

Spoluúčasť

Poisťovňa vám v prípade poistnej udalosti vyplatí sumu, ktorá zodpovedá výške škody zníženej o spoluúčasť. Čím je spolúčasť vyššia, tým viac zaplatíte z vlastného vrecka ak sa niečo stane, no tým nižšia bude cena havarijného poistenia. Vyššie poistné pri nízkej spoluúčasti teda znamená nižšie výdavky pri nehode.

Asistencia

V rozsahu asistenčných služieb a výške ich krytia pri rôznych udalostiach sa poisťovne významne líšia. Po nehode vám môžu zabezpečiť opravu alebo odtiahnutie auta prípadne pokračovanie v ceste. Niektoré z poisťovní tento servis poskytujú aj pri poruche vozidla. Naša kalkulačka pre havarijné poistenie online vám pomôže jednotlivé ponuky detailne porovnať.

Zabezpečenie vozidla

Pri krádeži je veľmi dôležité, nakoľko bolo vozidlo pred ňou chránené. Pokiaľ jeho zabezpečenie nespĺňa kritéria poisťovne, môže poistné plnenie krátiť či dokonca odmietnuť plniť.

Bonusové / nebonusové poistenie

Pri bonusovom poistení každá zavinená škoda zvyšuje cenu poistenia. Nebonusové poistenie je pri bezškodovom priebehu drahšie, no platí sa stále rovnaká suma bez ohľadu na počet zavinených škôd.

Potrebujete pomôcť s výberom?

+421 917 535 773

Volajte kedykoľvek pondelok až piatok 09:00 - 17:00

[email protected]

Napíšte nám e-mail a odpovieme Vám do 24 hodín