Investície

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Základné údaje
1
Porovnanie a výber
2
Údaje do zmluvy
3
Zhrnutie
4
Hotovo!
5
Typ investície
?
Pravidelnosť investície má vplyv na výnosové rozpätie. Pravidelná investícia má nižšie výnosové rozpätie ako jednorazová investícia. Inak povedané, pravidelné investovanie je menej rizikové ako jednorazové, prináša však nižšie výnosy.
Výška investície
Doba trvania investície
?
Trvanie investície má vplyv na očakávané výnosové rozpätie. Čím dlhší čas, tým vyššia pravdepodobnosť dosiahnutia pozitívneho zhodnotenia vložených prostriedkov.
Investície (ESG)
?
(E) Environmentálne faktory zahŕňajú najmä opatrenia na boj s klimatickými zmenami.

(S) Sociálne faktory predstavujú dodržiavanie ľudských práv, pracovné podmienky v dodávateľskom reťazci, prevencia nelegálnej detskej práce.

(G) Korporátna kultúra pokrýva spôsob riadenia podniku, jeho nezávislosť a transparentnosť.
Skúsenosti s finančnými nástrojmi