Poistenie stretu so zverou pri PZP na auto od Kooperativy

Poisťovňa Kooperativa verejným prísľubom rozširuje poistné krytie pri PZP poistení o krytie škôd na poistenom motorovom vozidle pri poškodení alebo zničení vozidla následkom stretu so zverou. Poistenie je platné pre obidva varianty (Partner aj Europartner) poistného krytia.

Verejný prísľub PZP poistenia stanovuje podmienky poistného plnenia:

  • povinné zmluvné poistenie auta je uzatvorené s ročným predpisom poistného
  • poistenie je platné pre osobné, dodávkové, špeciálne a malé nákladné automobily a pojazdné pracovné stroje s celkovou hmotnosťou do 3,5 t a pre motorové trojkolky s celkovou hmotnosťou nad 400 kg; poistenie sa nevzťahuje na zvláštne evidenčné čísla „C“ a „M“ (prenosné značky)
  • za vznik nároku na poistné plnenie sa považuje poškodenie alebo zničenie poisteného motorového vozidla následkom stretu so zverou, pričom za stret sa považuje priama zrážka vozidla so zverou na pozemnej komunikácii na území Slovenskej republiky
  • zrážka so zverou musí byť riadne nahlásená a zaevidovaná príslušným oddelením policajného zboru SR
  • škoda vznikne v období 1. 1. 2021 až 30. 12. 2022

Maximálne poistné plnenie z poistky na auto pre jednu a všetky poistné udalosti za jedno poistné obdobie je 250 EUR pri spoluúčasti vo výške 10 %.

Okrem verejného prísľubu o krytí škôd na motorovom vozidle následkom stretu so zverou, poisťovňa Kooperativa verejnými prísľubmi rozširuje PZP auta aj o krytie úrazu vodiča a členov posádky, krytie škôd na majetku pre prípad živelnej udalosti a poistenie batožiny vodiča a členov posádky.

Podrobné podmienky poistenia si môžete pozrieť priamo vo verejnom prísľube poisťovne.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne Kooperativa ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.