NovinkyMajetok

Počet vykradnutých bytov v roku 2022 rastie

27. júna 2022

Zdroj: Wüstenrot

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol počet vykradnutých bytov. V medziročnom porovnaní ide o nárast o viac ako 40 percent. Vyplýva to zo štatistík Policajného zboru Slovenskej republiky. V prípade, že tohtoročný trend bude pokračovať aj v ďalších mesiacoch, počet vlámaní sa vráti na hodnoty pred ochorením COVID-19. To by mohlo znamenať, že sa desať rokov klesajúci trend zastavil.

Denne sa na Slovensku vykradne takmer desať nehnuteľnosti. Za prvých päť mesiacov polícia eviduje 1 557 nahlásených vlámaní. Počas rovnakého obdobia minulého roku polícia evidovala o približne 300 krádeží vlámaním menej.

Vývoj počtu vlámaní

Od roku 2013 možno evidovať postupný, v zásade kontinuálny pokles počtu vlámaní na Slovensku. Anomáliou je rok 2021, kedy došlo za prvých päť mesiacov k významnému poklesu. Bohužiaľ, od júna čísla opäť stúpali, aj keď nedosiahli hodnoty predchádzajúcich rokov. Dôvodom boli protipadnemické opatrenia. Počas pandémie boli nehnuteľnosti obývané viac ako po iné roky v dôsledku zatvorených škôl, zákazu cestovania či práce z domu.

Za prvých päť mesiacov roku 2022 možno badať najväčšie percentuálne nárasty pri bytoch. Medziročne počet vykradnutých bytov stúpol o 42 percent. V prípade rekreačných chát bol percentuálny nárast na úrovni 24 percent. Pričom možno predpokladať, že čísla v tomto roku ešte budú ďalej rásť.

Ak tento rok nepríde k ďalším pandemickým obmedzeniam, teoreticky je možné, že čísla za rok 2022 budú na úrovni pred ochorením COVID-19. To by v praxi znamenalo, že desať rokov klesajúci trend sa zastavil. Čo nie je dobrá správa. Mohlo by to naznačovať, že pri tomto druhu kriminality sme narazili na hodnotu, pod ktorú už počet vlámaní nebude klesať.

Čo je dôležité?

V každom prípade je však dôležité, aby majitelia nepodceňovali zabezpečenie svojich domov, bytov či chát. Investovali do kvalitných zámkov či už mechanických alebo inteligentných. Na trhu možno nájsť aj viacero druhov kvalitných a relatívne dostupných alarmov. V ideálnom prípade sa oplatí zvoliť aj kombinácia viacerých druhov zabezpečenia. A nezabudnite aj na poistenie nehnuteľnosti.