NovinkyMajetok

Letu dominovali povodne a krupobitie

5. septembra 2022

Zdroj: Allianz

Povodne a krupobitie. Prírodné živly toto leto spôsobili škody na majetku za vyše pol milióna eur. Od júna do konca augusta zaregistrovala Allianz takmer 1 400 poistných udalostí spôsobených živlami. Inflácia, nárast cien stavebných materiálov a klimatické zmeny vyžadujú aktualizáciu majetkových poistných zmlúv.

Spomedzi všetkých živlov toto leto najviac ničili náš majetok povodne a krupobitie. Vyplýva to zo štatistík Allianz – Slovenskej poisťovne. Počas júna, júla a augusta nahlásili klienti 454 škôd spôsobených povodňami a záplavami a 392 škôd z krupobitia v celkovej hodnote takmer 350 tisíc eur. Dohromady poisťovňa počas posledných troch mesiacov zaregistrovala 1 384 poistných udalostí na privátnom majetku spôsobených prírodnými živlami. Náklady za tieto škody boli vyše pol milióna eur.

Na živly pokojnejšie leto

Napriek týmto škodám bolo tohtoročné leto z pohľadu štatistík menej škodové ako minuloročné. Toto leto poisťovňa eviduje niekoľko lokálne pôsobiacich živlov a následných škôd spôsobených víchricami, povodňami a krupobitím. V porovnaní s minulým letom je však živelných poistných udalostí menej. Medzi najväčšie škody, ktoré Allianz toto leto riešila, patrí poškodenie strechy v dôsledku silnej víchrice na prístavbe rodinného domu v okrese Trebišov za vyše 10 tisíc eur. Počas júlovej víchrice zas na Záhorí silný vietor a krupobitie poškodil vonkajšie elektrické žalúzie na rodinnom dome v Starej Myjave. Škoda v tomto prípade presiahla 8 600 eur.

Pozor na podpoistenie

Vysoká inflácia, rast cien stavebných materiálov, ale aj klimatické zmeny a s nimi spojené častejšie živelné škody spôsobili, že mnoho nehnuteľností na Slovensku je podpoistených. Odporúčame klientom, aby si prehodnotili svoje poistenie nehnuteľnosti a upravili výšku poistnej sumy tak, aby pokrývala reálnu hodnotu ich majetku. V prípade škody na podpoistenej nehnuteľnosti im totiž poisťovňa bude môcť vyplatiť len pomernú časť škody podľa úrovne podpoistenia. Aj preto Allianz v roku 2020 začala prehodnocovať staršie majetkové poistné zmluvy klientov a ponúka im nové návrhy poistiek, ktoré adekvátne pokrývajú hodnotu poisteného majetku aj aktuálne riziká.