NovinkyMajetok

Je vaša domácnosť v bezpečí? Stať sa môže čokoľvek.

13. decembra 2022

Zdroj: Uniqa

Je vaša domácnosť v bezpečí? Požiar, povodeň alebo zemetrasenie. Všetci dúfame, že nás nič podobné nepostihne. No prírodné katastrofy sa dejú bez ohľadu na naše priania. V živote je preto lepšie byť pripravení na rôzne situácie. Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti síce katastrofe nezabráni, vďaka nemu vás však prípadná škoda nezruinuje.

Poistenie nie je povinné. Ak ste však majiteľom bytu či domu a na ochrane nemalej investície vám záleží, poistku je vhodné uzavrieť. Ak bývate v prenajatej nehnuteľnosti, poistenie má na starosti jej majiteľ. Platí to aj v prípade družstevného bytu.

Vedeli ste, že ak vám sused vytopí byt, škodu je povinný uhradiť on alebo jeho poisťovňa? Ak ste poistení, škodu vám uhradí vaša poisťovňa. Tá ju následne bude vymáhať od suseda či jeho poisťovne.

Medzi poistením domácnosti a nehnuteľnosti je rozdiel. Kým druhé menované pokrýva škody týkajúce sa stavby a všetkých jej súčastí od strechy až po pivnicu, cieľom poistenia domácnosti je ochrániť vnútorné vybavenie od osobných vecí cez nábytok, elektroniku až po cennosti.

Zvážte aj pripoistenie zodpovednosti. To kryje škody, ktoré v bežnom živote spôsobíte vy či ostatní členovia rodiny, prípadne váš štvornohý priateľ. Poistenie sa vzťahuje nielen na situácie v rámci bežnej prevádzky domácnosti, ale aj inde na území takmer celého sveta. Môže ísť napríklad o poruchu práčky, ktorá vytopí susedov alebo poškodenie zdravia iných ľudí, ku ktorému dôjde pri rekreačnom lyžovaní. Ak máte uzavreté poistenie, škodu uhradí poisťovňa, v opačnom prípade budete musieť škodu uhradiť vy.

Víchrica, požiar aj vandalizmus

Pri výbere poistenia si dajte pozor, čo všetko poistná zmluva pokrýva, do akej výšky a tiež si overte prípadnú spoluúčasť na poistnej udalosti. Poistenie sa najčastejšie vzťahuje na škody spôsobené prírodnými živlami, ako sú požiar, úder blesku, pád lietadla, výbuch, víchrica, ťažký sneh, zosuv skál a pôdy, krupobitie, atmosférické zrážky, povodeň, lavíny, zával alebo zemetrasenie. Môže ísť aj o krádež, vandalizmus, poškodenie fasády či rozbitie okien. Poistenie tiež kryje prípadné škody spôsobené prepätím elektroinštalácie, škody spôsobené uniknutou vodou, či škody spôsobené mrazom.

Vedeli ste, že cena poistenia sa odvíja od rozsahu poistného krytia, t. j. rizík, na ktoré sa poistná zmluva vzťahuje? Má na ňu vplyv aj výška spoluúčasti a lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

Ako poistenie uzavrieť?

Skôr než poistenie uzavriete, odporúčame vám zrekapitulovať si, čo všetko chcete mať poistené a pred akými rizikami chcete svoj majetok ochrániť. Pozornosť venujte aj limitom poistného plnenia a spoluúčasti. Poistenie si môžete nastaviť presne na mieru, podľa vašich potrieb a rizík, ktoré môžu ohroziť váš domov.

Aby bolo poistenie naozaj komplexné, musíte sa rozhodnúť, na akú cenu svoju stavbu alebo domácnosť poistíte. Poistná suma uvedená v poistnej zmluve by mala predstavovať náklady na aktuálnu obnovu celého poisteného majetku. Mala by to byť suma, za ktorú by ste si mohli zadovážiť úplne novú a rovnakú stavbu alebo domácnosť ako pred škodou. Preto sa odporúča v tejto súvislosti nič nevynechať a zohľadniť aj aktuálne ceny.

Pozor na podpoistenie

Bohužiaľ, v súčasnosti je značná časť stavieb aj domácností poistená nedostatočne. Ak ste poistku uzavreli už dávnejšie, majte sa na pozore. Hoci sumy dohodnuté v zmluve zostávajú rovnaké, reálne ceny stavieb a vecí každoročne stúpajú. Ak je vaša nehnuteľnosť poistená na nižšiu sumu, ako je jej skutočná hodnota, je pravdepodobne podpoistená. Hrozí tak riziko, že náhrada škody vyplatená poisťovňou nebude stačiť na pokrytie nákladov a vy si tak nebudete môcť udržať rovnaký životný štandard ako pred vznikom škody.

Ak ste poistnú zmluvu uzatvárali už dávnejšie, odporúčame vám obrátiť sa na vašu poisťovňu a aktualizáciu zmluvy spoločne prediskutovať.