NovinkyMajetok

Hypotéka a poistenie

15. júna 2022

Zdroj: Generali

Hypotéka a poistenie je často téma pri kúpe bytu alebo domu. Záujem o kúpu realít v posledných rokoch výrazne stúpol a tento trend neutlmuje ani vplyvom rastúcich úrokových sadzieb, ale práve naopak. Pri poistení nehnuteľnosti, na ktorú sa ľudia rozhodnú čerpať úver, však robia častú chybu. Tento problém je vypuklý najmä pri čerpaní úveru na byt.

Slováci sú v rámci strednej a východnej Európy už pár rokov na čele rebríčka najzadĺženejších národov a záujem o čerpanie úveru na bývanie má dlhodobo rastúci trend. Banky však s cieľom ochrániť svoj vklad v prípade nečakaných situácií podmieňujú požičanie financií na kúpu nehnuteľnosti jej poistením, resp. ponúkajú klientom výhodnejšie podmienky, ak si uzatvoria aj poistenie nehnuteľnosti.

Podpoistenie hneď na začiatku

V týchto situáciách sa však niektorí klienti dopúšťajú chyby, a to najmä, ak čerpajú úver na byt. Svoju novonadobudnutú nehnuteľnosť si poistia len na úroveň požičanej sumy. Výška čerpaného úveru však pri aktuálnych podmienkach nedosahuje 100 % hodnoty nehnuteľnosti, ale zvyčajne ide o sumu maximálne do 80-90 % jej hodnoty.

Niektorí klienti si pri vybavovaní hypotéky, množstve dokumentov a poplatkov neuvedomujú, aké dôležité je poistenie bytu. Uzatvorenie poistnej zmluvy vnímajú ako podmienku banky, pri ktorej sa orientujú najmä podľa ceny. Prichádza tak k prípadom, že si nehnuteľnosť poistia len do výšky úveru bez ohľadu na reálnu hodnotu nehnuteľnosti. Nehnuteľnosť je tak už od prvého dňa poistenia podpoistená.

Pozor si treba dať aj pri stanovení poistnej sumy zo znaleckého posudku. Pri určení hodnoty bytu sa totiž zväčša využíva všeobecná hodnota, čiže trhová hodnota bytu aj s DPH. Ak klient vychádza pri určení poistnej sumy zo znaleckého posudku, mal by si skontrolovať, či je všeobecná hodnota nehnuteľnosti minimálne o 20 % vyššia ako východisková hodnota, ktorá sa tiež uvádza v znaleckom posudku. Východisková hodnota je hodnota nehnuteľnosti, za ktorú stavbu, byt či rodinný dom, znovu postavíte, avšak spravidla sa určuje bez DPH.

Pozerajte sa na to komplexne

Kúpa nehnuteľnosti je pritom veľkou životnou investíciou, a preto je dôležitá aj jej ochrana prostredníctvom kvalitného a komplexného poistenia majetku. Dôležité je mať poistenú nehnuteľnosť, teda samotnú stavbu a pevné stavebné súčasti, ako aj domácnosť, čiže zariadenie domu alebo bytu, a to voči najčastejším poistným rizikám, ako je požiar, výbuch, povodeň a záplava, atmosférické zrážky, víchrica, úder blesku, krupobitie, krádež či vandalizmus.

Výhodou poistenia od Generali je, že kryje automaticky všetky najčastejšie sa vyskytujúce riziká. Klient si už len zvolí preferovanú výšku poistného krytia. Váš domov je tak automaticky krytý pre prípad najrozšírenejších poistných nebezpečenstiev. Okrem toho si však môžete dopoistiť aj ďalšie voliteľné pripoistenia, ako je poistenie smart zariadení, poškodenie náhrobného pomníka či poistenie vášho domáceho miláčika – psa alebo mačky.

Samozrejmosťou by malo byť aj poistenie za spôsobenú škodu, ktorú spôsobíte svojím konaním vy alebo členovia vašej domácnosti. Poistenie za vás zaplatí škody na majetku a zdraví, ak napríklad vytopíte susedov, váš pes spôsobí dopravnú nehodu alebo vaše dieťa s kolobežkou narazí do stánku s keramickými suvenírmi a poškodí ich. V Generali si môžete toto poistenie dojednať až do 500 000 EUR.

Aj nebytové priestory

Ľudia hľadajúci si svoje bývanie siahajú aj po kúpe nebytových priestorov ako je napríklad apartmán. Apartmány nemusia spĺňať také prísne kritériá napríklad na počet parkovacích miest a svetlo techniku, ako je to v prípade bytov, čo sa zvyčajne odzrkadľuje aj na o niečo výhodnejšej cene. Nebytový priestor však môže byť komplikované poistiť. V Generali je možné poistiť aj iné formy bývania, napríklad aj nehnuteľnosti, ktoré sú vedené ako nebytové priestory. Ide napríklad o apartmán, loft či štúdio, ktorý je využívaný za účelom bývania.

Poistná suma bytov narástla takmer dvojnásobne

Priemerná poistná suma pri poistení nehnuteľností je na Slovensku podľa štatistík poisťovne Generali tento rok približne 137 tisíc EUR. Svoje domácnosti si Slováci cenia priemerne na 30 tisíc EUR.

Priemerná poistná suma pri poistení nehnuteľnosti narástla za posledných 5 rokov o 25 %, pričom pri poistení bytov stúpla až o 43 %. Konkrétne poistné sumy, samozrejme, závisia od veľkosti nehnuteľnosti a daného regiónu či lokality. Aj z tohto porovnania ale vyplýva, že pravidelná aktualizácia poistnej sumy je nevyhnutná. Vzhľadom na vysokú infláciu, rast cien stavebných materiálov a energií, čo má za následok spolu s veľkým dopytom aj skokový rast cien nehnuteľností, odporúčame klientom prehodnocovať poistnú sumu pri poistení majetku ideálne raz ročne.