Životné poistenie

Kalkulačka na výpočet a online porovnanie poistenia

Základné údaje
1
Porovnanie a výber
2
Údaje do zmluvy
3
Zhrnutie
4
Hotovo!
5
Začiatok poistenia
?
Zadajte dátum začiatku poistenia v tvare dd.mm.yyyy.
Poistná doba hlavného krytia
?
Zadajte poistnú doba hlavného krytia z intervalu 1 - 85 rokov.
Počet poistených osôb
?
Vyberte zo zoznamu počet poistených osôb.
?
Zaškrtnutím políčka, zabezpečíte dotiahnutie maximálnej poistnej doby.
1. Poistená osoba

Dátum narodenia
?
Zadajte dátum narodenia poistenej osoby v tvare dd.mm.yyyy.
Pohlavie
?
Vyberte zo zoznamu pohlavie poistenej osoby.
Pracovný uväzok
?
Vyberte zo zoznamu druh pracovného úväzku poistenej osoby.
Povolanie
?
Vyberte zo zoznamu povolanie poistenej osoby. (Ak sa povolanie nenachádza v zozname, vyberte zo zoznamu povolanie, ktoré sa náplňou práce čo najviac blíži povolaniu poistenej osoby.)
Čistý príjem
?
Zadajte čistý mesačný príjem.
Športová činnosť
?
Vyberte zo zoznamu športovú činnosť, ktorú poistená osoba vykonáva. (Ak sa športová činnosť nenachádza v zozname, vyberte zo zoznamu športovú činnosť, ktoré sa čo najviac blíži športovej činnosti, ktorú poistená osoba vykonáva.)
Výška (cm)
?
Zadajte výšku poistenej osoby v cm.
Hmotnosť (kg)
?
Zadajte hmotnosť poistenej osoby v kg.
?
Poistenie kryje riziko akejkoľvek smrti. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí výška PS. Využíva sa ako doplnok k absolútnemu krytiu úveru a na krytie pohreb. nákladov.
?
Poistenie kryje riziko akejkoľvek smrti. Poistná suma rovnomerne klesá každý rok o 1/n. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí aktuálna PS v danom období. Využíva sa na krytie splatenia úveru v prípade smrti. PS spravdila kopíruje výšku úveru.
?
Poistenie kryje riziko smrti ktorá by nastala následkom úrazu. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí výška PS. Využíva sa ako doplnkové krytie smrti za nižšiu cenu.
?
Poistenie kryje kombinované riziko akejkoľvek smrti a invalidity, podľa toho čo nastane skôr. Poistná suma rovnomerne klesá každý rok o 1/n. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí aktuálna PS. Využíva sa na kombinované krytie splatenia úveru. PS spravidla kopíruje výšku úveru.
?
Poistenie kryje riziko úrazu, ktorý zanechá trvalé telesné poškodenie. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí príslušné % PS, podľa druhu úrazu. Využíva sa na krytie výdavkov v súvislosti s najčastejšími úrazmi.
?
Poistenie kryje riziko nevyhnutnej doby liečenia úrazu. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí denná dávka vo výške PS. Využíva sa ako doplnkové krytie pre prípad ľahších úrazov.
?
Poistenie kryje riziko pobytu v nemocnici z dôvodu choroby alebo úrazu. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí denná dávka vo výške PS. Využíva sa ako doplnkové krytie pre konfortnejší pobyt v nemocnici.
?
Poistenie kryje riziko PN z dôvodu choroby alebo úrazu. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí denná dávka vo výške PS. Využíva sa ako kompenzácia príjmu v súvislosti s PN.
?
Poistenie kryje riziko podstúpenia operácie z dôvodu choroby alebo úrazu. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí príslušné % PS, podľa druhu chir.zákroku. Využíva sa ako doplnkové krytie pre konfortnejšie absolvovanie operácie.
?
Poistenie kryje riziko vzniku kritického ochorenia. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí výška PS. Využíva sa na krytie doplnkovej liečby najčastejších ochorení, ktoré neprepláca zdravotná poisťovňa .
?
Poistenie kryje riziko vzniku invalidity. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí výška PS. Využíva sa ako kompenzácia príjmu v súvislosti s invaliditou na obdobie 24 mesiacov.
?
Poistenie kryje riziko vzniku invalidity. V prípade poistnej udalosti sa vyplatí mesačná renta vo výške PS. Využíva sa ako kompenzácia príjmu v súvislosti s invaliditou do konca poistnej doby formou mesačnej renty.