Union poistenie batožiny v cestovnom poistení

Union poistenie batožiny je často súčasťou poistenia do zahraničia. Zabezpečí vám finančnú náhradu pri poškodení, zničení, strate alebo odcudzení veci alebo cestovného dokladu. Poisťovňa takisto nahradí škodu vzniknutú oneskoreným dodaním batožiny leteckou spoločnosťou. Preto by pri vašich cestách na dovolenku malo byť cestovné poistenie určite rozšírené aj o toto pripoistenie.

Batožinou sa rozumie súhrn všetkých vecí osobnej potreby, ktoré má poistená osoba so sebou na cestu a ktoré si počas tejto cesty kúpila. Pri krátkodobom poistení sa Union poistenie batožiny vzťahuje aj na elektronické zariadenia. Môže ísť o mobilné telefóny, výpočtovú techniku, herné konzoly, prístroje určené na prenos dát alebo reprodukciu zvuku a obrazu, prehrávače dát a záznamov a GPS navigácie.

TIP: Pozrite si porovnanie pre poistenie batožiny jednotlivých poisťovní aj komplexné informácie pre Union online cestovné poistenie.

Limity poistného plnenia

Poistná suma sa pri krátkodobom poistení pohybuje od 1 000 do 4 000 EUR. Pri celoročnom je vo výške 1 000 EUR. Maximálne plnenie na jednu vec je 350 EUR. Pri veciach zakúpených počas cesty a pri elektronických zariadeniach je limit poistného plnenia polovičný (z toho maximálne 175 EUR na jednu vec). Spoluúčasť je vo výške 15 EUR.

V prípade potreby náhradného cestovného dokladu poisťovňa uhradí nevyhnutné náklady na jeho zaobstaranie vrátane dopravy do najbližšieho zastupiteľstva a cestu späť do ubytovacieho zariadenia. Maximálny limit poistného plnenia je 500 EUR pre krátkodobé a 350 EUR pre celoročné poistenie.

Pri oneskorenom dodaní batožiny uhradí poisťovňa nevyhnutné náklady na nákup odevov a toaletných potrieb. Oneskoreným dodaním batožiny sa rozumie jej dodanie neskôr ako 24 hodín od príletu na miesto určenia. Poistné plnenie je v maximálnej výške 100 EUR, pri dodaní batožiny neskôr ako 48 hodín je to do výšky 300 EUR.

Ako si uzatvorím Union poistenie batožiny online?

Union poistenie batožiny si môžete uzatvoriť pomocou kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia vrátane pripoistení viacerých poisťovní na jednom mieste. Ak ste zároveň poistencom Union zdravotnej poisťovne, získate na poistenie dodatočnú zľavu vo výške 50 %.

Čo nemáte poistené

Union poistenie batožiny nekryje napríklad:

  • predmety umeleckej a historickej hodnoty, klenoty, hodinky, výrobky z drahých kovov a kameňov, perly
  • peniaze, šeky, vkladné knižky, cenné papiere, ceniny, známky, kľúče, telefónne a platobné karty, cestovné lístky
  • elektronické zariadenia a zbrane počas ich prevádzky alebo manipulácie s nimi
  • motorové a bezmotorové vozidlá, člny, lode a prostriedky určené na lietanie, drony, vodné bicykle a skútre
  • surfy, windsurfy, bicykle, lyže, snowboardy, sane, korčule, skateboardy, šarkany počas používania a manipulácie s nimi
  • vodičský preukaz, preukaz zdravotného poistenia, osobné listiny
  • profesionálne technické vybavenie pre výkon povolania
  • nosiče dát a záznamov s výnimkou kamier a fotoaparátov
  • zbrane s výnimkou loveckých zbraní
  • potraviny, výživové doplnky, vitamínové prípravky, lieky, tabakové výrobky, nápoje, alkohol