Union krátkodobé cestovné poistenie

Krátkodobé cestovné poistenie Union sa uzatvára na dobu určitú ohraničenú dňom začiatku poistenia a dňom konca poistenia. Začína nultou hodinou a končí 24. hodinou uvedených dní. V prípade, ak si poistenie uzatvárate v deň vycestovania do zahraničia, poistenie začína hodinou uvedenou v poistnej zmluve. Okrem krátkodobého cestovného poistenia si môžete uzatvoriť aj Union ročné cestovné poistenie.

Union krátkodobé cestovné poistenie si môžete uzatvoriť priamo na našej stránke v online kalkulačke pre cestovné poistenie.

Poistenie si môžete uzatvoriť pre Českú republiku, Európu (vrátane Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Cypru, Egyptu, Izraela, Jordánska, Gruzínska, Arménska, Azerbajdžanu a európskej časti Ruskej federácie) alebo pre celý svet.

V prípade, ak sa z dôvodu úrazu, akútnej choroby, živelnej udalosti, zmeny plánovaného odchodu hromadného dopravného prostriedku, štrajku alebo úpadku prepravcu, prípadne teroristického činu nemôžete vrátiť do vlasti v pôvodnom termíne, Union krátkodobé poistenie sa automaticky predlžuje, avšak maximálne o 5 dní.

Union online cestovné poistenie si môžete vypočítať a uzatvoriť pomocou kalkulačky priamo na našej stránke. Kalkulačka vám zobrazí porovnanie cestovného poistenia viacerých poisťovní na jednom mieste. Porovnať si môžete nielen základné poistenie ale aj pripoistenia podľa vášho výberu.

Pre poistencov Union zdravotnej poisťovne môžete pre krátkodobé cestovné poistenie získať zľavu vo výške 50 %.

Zložky krátkodobého cestovného poistenia Union

Základom Union krátkodobého cestovného poistenia v zahraničí je krytie liečebných nákladov. Automatickou súčasťou sú aj Union asistenčné služby. V prípade, že sa počas pobytu v zahraničí chystáte vykonávať aj športy, nezabudnite na športové poistenie. Poistné za zmluvu sa platí jednorazovo v deň uzatvorenia zmluvy.

K základnému poisteniu si môžete prikúpiť aj poistenie:

  • batožiny (voliteľne až do výšky 4 000 EUR, resp. 350 EUR na jednu vec)
  • zodpovednosti za škodu (300 000 EUR pre škody na zdraví, 150 000 EUR pre škody na majetku)
  • úrazu (25 000 EUR pre trvalé následky úrazu, 15 000 EUR pre smrť následkom úrazu)
  • záchrannej činnosti (50 000 EUR)

Krátkodobé cestovné poistenie Union vám umožňuje pripoistiť si aj domáceho miláčika (1 000 EUR), dovolenkovú domácnosť (20 000 EUR), nečakaný pobyt v nemocnici (20 EUR / deň) prípadne asistenciu pre motorové vozidlo (2 500 EUR) alebo nepojazdný bicykel (400 EUR).

Bližšie informácie o jednotlivých zložkách poistenia si môžete pozrieť na stránke pre Union cestovné poistenie.

Union krátkodobé cestovné poistenie a konkurencia

Okrem krátkodobého cestovného poistenia Union vám online kalkulačka zobrazí aj poistenie od Allianz, AXA, Generali, Groupama a Wüstenrot. Jednotlivé poisťovne ponúkajú rôzne limity poistného krytia. V tabuľke je porovnanie maximálnych poistných súm pre poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody na zdraví a majetku a úrazové poistenie pre trvalé následky a smrť. Ak si uzatvárate poistenie na celý rok, pozrite si porovnanie aj pre ročné cestovné poistenie.

(maximálne limity v EUR) liečebné náklady batožina zdravie majetok trvalé následky smrť
Allianz cestovné poistenie bez obmedzenia 3 000 200 000 200 000 20 000 10 000
AXA cestovné poistenie 20 000 000 1 500 250 000 125 000 40 000 20 000
Generali cestovné poistenie 200 000 1 000 50 000 50 000 10 000 5 000
Groupama cestovné poistenie 500 000 1 300 200 000 100 000 20 000 10 000
Union cestovné poistenie bez obmedzenia 4 000 300 000 150 000 25 000 15 000
Wüstenrot cestovné poistenie 150 000 800 100 000 50 000 10 000 5 000