Zelená karta

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Umožňuje používanie motorového vozidla na území cudzieho štátu, ktorý je členom Systému zelenej karty, bez nutnosti uzatvoriť PZP požadované pre územie tohoto štátu.

Zelená karta je platná na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a zároveň ďalších štátov, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku.

Zelená karta je platná v nasledovných štátoch: Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.