Zelená karta v povinnom zmluvnom poistení auta

Zelená karta je medzinárodne uznávaný doklad o uzatvorení PZP. Umožňuje používanie motorového vozidla na území cudzieho štátu bez nutnosti uzatvoriť PZP poistenie požadované pre územie tohoto štátu.

Zelená karta je platná na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Platí aj v štátoch, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku.

Zelená karta je platná v nasledovných štátoch: Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Zelenú kartu vydáva k PZP poisteniu každá poisťovňa ponúkajúca povinné zmluvné poistenie auta na základe zákona o PZP. Poistenie PZP si môžete uzatvoriť v Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union, Uniqa a Wüstenrot.