Zelená karta

Zelená karta je súčasťou povinného zmluvného poistenia Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovne, Kooperativy, Union, Uniqa a Wüstenrot. Od 1. júla 2021 sa zelená karta PZP vydáva výlučne v čierno-bielom formáte. Súvisí to najmä s digitalizáciou prostredia a klienti si kartu môžu vytlačiť jednoducho aj v domácom prostredí. Zmenou prešiel aj formát a karta je už jednostranná. Zelenou kartou sa v súčasnosti vodiči preukazujú aj v zahraničí aj pri cestnej kontrole na Slovensku. Preto by mala byť zelená karta v aute stále, v opačnom prípade to môže byť kontrola s pokutou.

Čo je zelená karta?

Ide o medzinárodne uznávaný doklad o uzatvorení PZP. Umožňuje používanie motorového vozidla na území cudzieho štátu bez nutnosti uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla požadované pre územie tohoto štátu. V prípade poistnej udalosti v zahraničí uhradí škodu príslušná kancelária poisťovateľov a následne si ju uplatní u poisťovne klienta, ktorý škodu spôsobil.

Obsahuje nasledovné údaje: číslo karty, platnosť, zoznam krajín, informácie o poistníkovi, vozidle a poisťovni, ktorá ju vydala.

Platnosť zelenej karty

Zelená karta PZP je platná na území členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru. Platí aj v štátoch, ktoré sú členmi Multilaterálnej dohody o zárukách za poznávaciu značku.

Ide o nasledovné štáty: Albánsko, Andorra, Azerbajdžan, Belgicko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česko, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Irán, Írsko, Island, Izrael, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Srbsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tunisko, Turecko, Ukrajina.

Zoznam štátov systému zelenej karty si môžete pozrieť aj na stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov. V zozname je uvedený aj kontakt na miestnu kanceláriu poisťovateľov.

V prípade, že cestujete autom do krajiny, v ktorej karta nie je platná, je potrebné pri vstupe do uvedenej krajiny uzatvoriť tzv. hraničné poistenie.

Ako získam zelenú kartu?

Zelenú kartu vám automaticky vydá príslušná poisťovňa, v ktorej si uzatvoríte povinné zmluvné poistenie auta. Pri uzatvorení poistenia dostanete k dispozícii tzv. dočasnú zelenú kartu s obmedzenou dobou platnosti. Po vzniku poistenia vám poisťovňa zašle poštou alebo elektronicky ročnú zelenú kartu. Následne každoročne pri predĺžení poistenia dostanete zelenú kartu na ďalšie ročné obdobie.