Úrazové poistenie v online PZP auta od Wüstenrot

Základné povinné zmluvné poistenie si môžete v poisťovni Wüstenrot rozšíriť aj o poistenie úrazu v aute. Poistenie sa uzatvára pre prípad trvalých následkov v dôsledku úrazu a smrti spôsobenej úrazom. Poistenými sú vodič a spolucestujúce osoby.

Celková poistná suma pri úrazovom poistení je 35 000 EUR. Poistná suma platí pre všetky prepravované osoby. Poistné plnenie je bez spoluúčasti. Ročné poistné pre poistenie úrazu je vo výške 24 EUR.

Úrazové poistenie si viete k online PZP dokúpiť v PZP kalkulačke. Kalkulačka vám cenu poistenia vypočíta na pár klikov a zároveň porovná cenu PZP poistenia aj s ostatnými poisťovňami na trhu.

Poistnou udalosťou je úraz, ktorý vznikol v súvislosti s prevádzkou auta:

  • pri nastupovaní alebo vystupovaní zo stojaceho vozidla
  • počas jazdy
  • pri uvádzaní auta do chodu pred začiatkom jazdy
  • pri krátkodobých zastávkach, ak dôjde k úrazu v aute alebo v jeho blízkosti
  • pri odstraňovaní bežných porúch v priebehu jazdy
  • po dopravnej nehode, v blízkosti miesta nehody

Wüstenrot úrazové poistenie je v rámci PZP poistenia platné na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia úrazu je zhodný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia auta, ako je uvedené v poistnej zmluve.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Wüstenrot ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Uniqa. Pozrite si porovnanie online poistenia úrazu a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

Wüstenrot PZP pripoistenia

K Wüstenrot PZP poistke na auto je možné okrem úrazového poistenia uzatvoriť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou, poistenie skiel auta a poistenie právnej ochrany.