Poistenie pre prípad stretu so zverou v PZP poistení Wüstenrot poisťovne

Online poistenie PZP si v poisťovni Wüstenrot môžete rozšíriť aj o poistenie stretu so zverou. Uzatvára sa pre prípad poškodenia alebo zničenia auta a jeho príslušenstva, ktoré tvorí štandardnú a základnú výbavu. Stret so zverou je akýkoľvek náhodný a nepredvídateľný kontakt auta so zverou na pozemnej komunikácii.

Poistenie stretu so zverou sa dá k PZP poisteniu dokúpiť v PZP kalkulačke. Uzatvára sa na poistnú sumu 4 000 EUR pri spoluúčasti 10 %, min. 150 EUR. Poistné (cena za poistenie) je vo výške 29 EUR na rok. Kalkulačka vám okrem ceny PZP zobrazí aj porovnanie povinného zmluvného poistenia s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet PZP na auto je rýchly a na pár klikov.

Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistením nie sú kryté ani nepriame škody, napríklad nemožnosťou používania poškodeného auta alebo ušlý zisk.

Wüstenrot poistenie stretu so zverou je v rámci PZP poistenia platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec poistenia je zhodný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia auta. V prípade poistnej udalosti musí byť škoda zadokumentovaná políciou.

Porovnanie poistenia stretu so zverou

Okrem poisťovne Wüstenrot ponúkajú v rámci PZP poistenie stretu so zverou aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Komunálna poisťovňa, Kooperativa a Union. Pozrite si porovnanie poistenia stretu so zverou a vyberte si pre vás to najvhodnejšie.

Wüstenrot PZP pripoistenia

K Wüstenrot PZP poisteniu auta je okrem poistenia stretu so zverou možné uzatvoriť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie skiel, úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb a poistenie právnej ochrany.