Poistenie pre prípad živelnej udalosti v PZP poistení od Wüstenrot poisťovne

Online poistenie PZP je možné doplniť poistením proti živelným udalostiam. V poisťovni Wüstenrot sa uzatvára pre prípad poškodenia alebo zničenia poisteného auta a jeho vybraných častí vrátane príslušenstva tvoriace štandardnú a základnú výbavu.

Poistná suma v poistení pre prípad živelnej udalosti je 4 000 EUR. Ročné poistné (cena poistenia) je 9 EUR. V prípade poistnej udalosti je spoluúčasť vo výške 10 %, minimálne 150 EUR. Poistenie je platné na území Slovenskej republiky. Začiatok a koniec pripoistenia je uvedený v poistnej zmluve a je zhodný so začiatkom a koncom základného PZP na auto.

Poistenie proti živelným udalostiam sa dá k PZP pridať v online kalkulačke povinného zmluvného poistenia auta. Výpočet PZP s pripoisteniami je rýchly a kalkulačka zobrazí aj porovnanie ceny PZP poistenia s ostatnými produktami na trhu.

Poistenie sa nevzťahuje na poškodenie uloženej batožiny, mobilné telefóny, odnímateľné navigácie, nosiče dát a výpočtovú techniku. Zároveň poistením nie sú kryté ani nepriame škody, napríklad nemožnosťou používania poškodeného auta alebo ušlý zisk.

Živelnou udalosťou môže byť krupobitie, pád stromov, povodeň, požiar, úder blesku, víchrica, výbuch, záplava, zemetrasenie, zosuv pôdy a zosuv alebo zrútenie lavín.

Porovnanie poistenia proti živelným udalostiam

Okrem poisťovne Wüstenrot ponúkajú v rámci PZP poistenie proti živelným udalostiam aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Kooperativa a Union. Pozrite si porovnanie poistenia živelnej udalosti a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

Wüstenrot PZP pripoistenia

K Wüstenrot PZP poisteniu auta je možné okrem poistenia pre prípad živelnej udalosti uzatvoriť aj poistenie pre prípad stretu so zverou, poistenie skiel, úrazové poistenie vodiča a spolucestujúcich osôb a poistenie právnej ochrany.