Asistenčné služby pre povinné zmluvné poistenie auta v poisťovni Wüstenrot

Súčasťou online poistenia PZP auta do 3,5 t sú v poisťovni Wüstenrot aj komplexné asistenčné služby. Vzťahujú sa na vodiča a spolucestujúce osoby, maximálne do počtu miest na sedenie podľa technického preukazu. Wüstenrot asistenčné služby sú platné na geografickom území Európy.

Asistenčné služby sú poskytované nonstop, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Poskytované sú na tel. čísle +421 2 578 89 333. Použiť sa dajú v prípade dopravnej nehody, poruchy alebo krádeži auta.

Rozsah asistenčných služieb Wüstenrot poisťovne pre PZP na auto si môžete podrobne pozrieť aj v PZP kalkulačke. Prehľadne vám zobrazí aj porovnanie cien poistenia s ostatnými poisťovňami PZP na trhu.

Wüstenrot asistenčné služby v SR a ČR

V rámci asistenčných služieb je poskytovaná v rámci SR a ČR nasledovná pomoc:

 • oprava auta na mieste (do výšky 100 EUR, náhradné diely si hradí poistený)
 • odtiahnutie do najbližšieho servisu (do výšky 100 EUR) alebo miesta trvalého bydliska (hradí poistený)
 • úschova auta (maximálne 5 dní pri nehode, 2 dni pri poruche)
 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín (neplatí pre prípad poruchy) alebo pri krádeži:
  • ubytovanie na maximálne 3 noci (max. 50 EUR/osobu/deň) alebo
  • pokračovanie v ceste maximálne do už najazdenej vzdialenosti alebo návrat do mieste trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo taxi (do výšky 250 EUR) alebo
  • zapožičanie náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy (maximálne na 5 dní v limite 50 EUR/deň, 2 dni v prípade krádeže auta)
 • otvorenie dverí prípadne výmena zámky alebo odtiahnutie do servisu v prípade straty kľúčov (všetky náklady hradí poistený)
 • v prípade nedostatku paliva alebo jeho zámeny dodanie paliva na miesto alebo prečerpanie paliva alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu (všetky náklady hradí poistený)
 • pri defekte výmena pneumatiky na mieste (do výšky 50 EUR)
 • pri vybitej alebo poškodenej batérii oprava na mieste alebo odtiahnutie do najbližšieho servisu (do výšky 50 EUR)

Wüstenrot asistenčné služby v zahraničí

Pri asistenčných službách v zahraničí (mimo ČR) sú vyššie limity plnenia. Navyše je okrem uvedeného poskytovaná nasledovná pomoc:

 • v prípade opravy dlhšej ako 8 hodín pri poruche:
  • ubytovanie na maximálne 2 noci (max. 70 EUR/osobu/deň) alebo
  • pokračovanie v ceste maximálne do už najazdenej vzdialenosti alebo návrat do mieste trvalého bydliska vlakom, autobusom alebo taxi (do výšky 250 EUR) alebo
  • zapožičanie náhradného vozidla rovnakej alebo nižšej triedy (maximálne na 2 dni v limite 50 EUR/deň)
 • repatriácia auta po dopravnej nehode nepojazdného dlhšie ako 7 dní do Slovenskej republiky formou cesty oprávnenej osoby za účelom vyzdvihnutia auta (do výšky 150 EUR) alebo odtiahnutia auta na územie SR (do výšky 300 EUR)
 • zorganizovanie nákupu náhradných dielov a ich doprava do servisu alebo na medzinárodné letisko najbližšie k miestu poistnej udalosti (doprava je hradená poisťovňou, ostatné náklady hradí poistený)
 • pri dopravnej nehode alebo poruche auta zorganizovanie finančnej pomoci v hotovosti do výšky 2 500 EUR za predpokladu, že tretia osoba uvedenú sumu uhradí asistenčnej centrále v Slovenskej republike (všetky náklady organizácie znáša poistený)
 • vyslanie náhradného vodiča k vozidlu v prípade hospitalizácie vodiča po dopravnej nehode

Porovnanie asistenčných služieb

Asistenčné služby poskytujú k PZP všetky poisťovne. Môžete si pozrieť porovnanie asistenčných služieb v jednotlivých poisťovniach alebo bližšie informácie priamo pri konkrétnej poisťovni. PZP poistenie s asistenčnými službami ponúkajú okrem poisťovne Wüstenrot aj Allianz, AXA, ČSOB, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Uniqa.