Úrazové poistenie v PZP poistení Uniqa

K PZP poisteniu od poisťovne Uniqa je možné pripoistiť si aj úraz vodiča v priamej súvislosti s dopravnou nehodou. Predmetom poistenia je úraz, ktorý mu spôsobil ujmu na zdraví alebo smrť. Spolucestujúce osoby nie sú poistené.

Všetky parametre poistenia sa dajú nastaviť v online PZP kalkulačke, ktorá porovná PZP poistenie aj s ostatnými poisťovňami na trhu. Výpočet PZP je rýchly a cenu za PZP máte na pár klikov.

Doplnkové úrazové poistenie kryje trvalé následky úrazu (do výšky 30 000 EUR) a smrť následkom úrazu (do výšky 10 000 EUR). Poistné za úrazové pripoistenie je 20 EUR ročne.

Pri trvalých následkoch úrazu sa poistné plnenie poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil trvalé telesné poškodenie v rozsahu aspoň 50 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.

Začiatok a koniec úrazového poistenia je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia. Poistenie je platné na území štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Uniqa ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Union a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie poistenia úrazu online a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

Uniqa PZP pripoistenia

K Uniqa PZP si okrem úrazového poistenia môžete uzatvoriť aj poistenie čelného skla a poistenie právnej ochrany.