Uniqa úrazové poistenie vodiča

PZP Uniqa si môžete rozšíriť aj o úrazové poistenie vodiča v priamej súvislosti s dopravnou nehodou. Predmetom poistenia je úraz, ktorý mu spôsobil ujmu na zdraví alebo smrť. Spolucestujúce osoby nie sú poistené.

Uniqa úrazové poistenie vodiča si môžete uzatvoriť priamo v online kalkulačke PZP na našej stránke.

Uniqa úrazové poistenie vodiča kryje trvalé následky úrazu do výšky 30 000 EUR a smrť následkom úrazu do výšky 10 000 EUR. Poistné je 20 EUR ročne.

Pri trvalých následkoch úrazu sa poistné plnenie poskytuje v prípade, ak úraz spôsobil trvalé telesné poškodenie v rozsahu aspoň 50 % podľa oceňovacích tabuliek poisťovne.

Začiatok a koniec poistenia je totožný so začiatkom a koncom hlavného poistenia. Poistenie je platné na území štátov zapojených do systému Zelenej karty.

Uniqa poistenie úrazu vodiča a konkurencia

Úrazové poistenie vodiča si môžete okrem poisťovne Uniqa uzatvoriť aj v Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálnej poisťovni, Kooperative, Union a Wüstenrot.

Poistené osoby Trvalé následky Smrť Ročné poistné Územná platnosť
Allianz PZP vodič / celá posádka 6 000 / 12 000 EUR 3 000 / 6 000 EUR Comfort / Plus, Extra, Max Európa
AXA PZP vodič 10 000 / 20 000 EUR 5 000 / 10 000 EUR Plus / Premium Európa + Turecko
ČSOB PZP
Generali PZP celá posádka 6 000 EUR 6 000 EUR v balíkoch L a XL Európa + Turecko
Groupama PZP vodič 2 000 EUR 2 000 EUR verejný prísľub podľa Zelenej karty
Komunálna poisťovňa PZP celá posádka 3 320 EUR 3 320 EUR verejný prísľub Európa
Kooperativa PZP celá posádka 1 500 EUR 1 500 EUR verejný prísľub Európa
Union PZP vodič / celá posádka 10 000 EUR 10 000 EUR 23,40 / 44,52 EUR Európa
Uniqa PZP vodič 30 000 EUR 10 000 EUR 20 EUR podľa Zelenej karty
Wüstenrot PZP celá posádka 35 000 EUR 35 000 EUR 24 EUR Európa