Úrazové poistenie v online PZP od Unionu

K PZP poisteniu auta od poisťovne Union si môžete pripoistiť aj poistenie úrazu vodiča alebo celej posádky vozidla. Poistenie sa vzťahuje na trvalé následky úrazu a smrť následkom úrazu. Súčasťou poistenia je aj denné odškodné v prípade hospitalizácie.

Poistenie trvalých následkov úrazu a smrti následkom úrazu je na poistnú sumu 10 000 EUR pre každú poistenú osobu. Denné odškodné počas hospitalizácie je 20 EUR na deň a osobu. Odškodné pri hospitalizácii je platené maximálne za 60 dní. PZP úrazové poistenie je bez spoluúčasti.

Parametre úrazového poistenia si v rámci online PZP poistenia viete nastaviť v kalkulačke PZP. Kalkulačka vám vypočíta poistné a na pár klikov urobí porovnanie PZP poistenia s ostatnými poisťovňami na trhu. Zároveň si pri výpočte poistenia na auto prostredníctvom online kalkulačky môžete pozrieť podrobný rozsah a výluky z úrazového poistenia.

V rámci úrazového poistenia sa dá zvoliť, či chcete poistiť proti úrazu iba vodiča alebo aj spolucestujúce osoby. V prvom prípade je poistné vo výške 23,40 EUR na rok, pre celú posádku je poistné vo výške 44,52 EUR na rok. Platí, že maximálny počet poistených osôb je zhodný s počtom sedadiel podľa technického preukazu vozidla.

Union úrazové poistenie je v rámci PZP poistenia platné na geografickom území Európy. Začiatok a koniec poistenia úrazu je totožný so začiatkom a koncom povinného zmluvného poistenia auta.

Porovnanie úrazového poistenia

Okrem poisťovne Union ponúkajú v rámci PZP poistenie úrazu aj Allianz, AXA, Generali, Groupama, Komunálna poisťovňa, Kooperativa, Uniqa a Wüstenrot. Pozrite si porovnanie úrazového poistenia a vyberte si pre vás to najvýhodnejšie PZP.

Union PZP pripoistenia

K základnej PZP poistke na auto je možné okrem úrazového poistenia uzavrieť aj poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie pre prípad krádeže vozidla, poistenie skiel, poistenie pre prípad stretu so zverou a poistenie občianskej zodpovednosti.